Дигитализација услуга високог образовања

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 285-293

АУТОР(И): Срђан Ђорђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.285DJ

САЖЕТАК:

Континуирани процеси развоја високог образовања неретко су праћени факторима изненадних појава, на које је друштво приморано да одговори Реч је о непретпостављеним крупним догађајима који излазе из оквира уобичајених и устаљених токова друштвеног живота. Пандемија вируса COVID 19 током 2020. године вишеструко је пореметила планирани ток наставних, испитних и ваннаставних активности на високошколским установама у Републици Србији. Истеком академске 2019/2020. године стекли су се услови да извршимо анализу начина на који је она изведена и приведена крају, уз истовремени осврт на почетак нове академске године. Чини се интересантним представити садржину прописаних нових правила, примену истих и ефекте који су постигнути, те коначно предложити идеју о увођењу новог модела студија.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

високо образовање, услуга, установа, пандемија, COVID 19.

ЛИТЕРАТУРА: