Заштитник грађана у Републици Србији

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 267-281

АУТОР(И): Ружица Кијевчанин

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.267K

САЖЕТАК:

Вредност једног друштвеног уређења вреди онолико колико у њему влада задовољство, сигурност и благостање међу људима. Сврха цивилизованих и демократских система јесте гарантовање и обезбеђивање права и слобода човека и грађанина, првенствено преко организованих институција. У уређеној држави свака од институција има јасну одређену функцију која је мање или више усмерена на олакшавање живота грађана. Једна од њих, која ће бити тема овог рада и која је у наш правни систем скорије уведена, јесте заштитник грађана или омбудсман. Идеја о овој институцији родила се у Шведској, а после низа година проширена је широм света. Омбудсман је независтан државни орган који брине о човеку, његовим правима, а пре свега га штити од неодговорног и противзаконитог понашања органа управе. Његов значај је данас немерљив како за појединца и друштво, тако и за државу и њен углед на међународној платформи. Поред заштитне, његова функција је и контролна, и то у смислу уставности и законитости аката и радњи управних органа.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

омбдусман, права и слободе грађана, управни органи, независност.

ЛИТЕРАТУРА: