Развитак установе нотаријата након Француске буржоаске револуције

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 253-265

АУТОР(И): Милица Маринковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.253M

САЖЕТАК:

Аутор у раду представља правноисторијски развитак модерног француског нотаријата након Француске буржоаске револуције. Иако је нотаријат постојао и пре Револуције, тек познатог од Закона од 25. вентозе VIII године (16. март 1803) почиње убрзано да се развија и добија на значају прво у Француској, а потом и широм европског континента. На француској нотарској традицији развио се и тзв. латински тип нотаријата, који је широко прихваћен у великом броју земаља које баштине континенталну правну традицију. Анализом правних извора, али и оновремене и модерне литературе, аутор представља главне проблеме на које је нотаријат наилазио у свом развитку током XIX и XX века, као и значај нотара за свакодневни живот Француза.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

нотаријат, нотари, Француска, Закон од 16. марта 1803.

ЛИТЕРАТУРА: