Инфлуенсер маркетинг: потреба успостављања правне регулативе

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 321-333

АУТОР(И): Соња Лучић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.321L

САЖЕТАК:

У 21. веку који карактерише убрзана дигитализација, компаније које желе да имају предност над другим компанијама, прате и нове трендове у развоју маркетинга. Другим речима, поред иновирања својих производа, последњих година компаније полако прелазе са традиционалног маркетинга путем штампе, радија и телевизије на онлајн маркетинг. Међутим, специфичан облик маркетинга, такозвани „инфлуенсер маркетинг“ постаје све важнији и популарнији због све већег умрежавања путем платформи друштвених медија као што су Facebook, Instagram, YouTube, Twitter.

Употреба јавних личности у маркетиншке сврхе није новост. Наиме, познате личности се већ дуго користе у рекламној индустрији, будући да потрошачи воле да се ослањају на њихов добар укус и искуство. У раду ће бити направљена разлика између дозвољеног оглашавања производа од стране инфлуенсера и тзв. прикривеног оглашавања  као недозвољеног облика рекламирања

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

инфлуенсер; пратилац; друштвене мреже; маркетинг, прикривено оглашавање.

ЛИТЕРАТУРА: