Услужна делатност у области образовања и развој дигиталних вештина

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 295-302

АУТОР(И): Дејан Матић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.295M

САЖЕТАК:

У раду се разматра проблем квалитета услужне делатности у образовању у контексту развоја информационог друштва у Србији као и изазови глобалне кризе настали услед појаве пандемије изазване новим корона вирусом. Настанак и изузетан развој информационо-комуникационих технологија је из темеља променио све аспекте друштвеног живота и условио потребу убрзаног прилагођавања и трансформације свих  аспеката друштва у нас, истовремено представљајући једини пут превазилажења тренутне драматичне ситуације обезбеђујући континуирано одвијање услуга у образовању. Како је недавно донета Стратегија развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, неопходно је размотрити и подвргнути критичкој анализи, како предложена решења предвиђена у овом акту, тако и могућност њихове ваљане примене. Овај рад је такође посвећен и указивању и на евентуалне нове приступе како би услужна делатност у изузетно важној области високог образовања не само одговорила на постојеће изазове новог доба, већ и представљала развојни мотор нашег друштва у целини.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

информационо-комуникационе технологије, услуге, образовање, дигиталне вештине, епидемија

ЛИТЕРАТУРА: