Помоћ у кући као услуга из области социјалне заштите

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 193-202

АУТОР(И): Бојан Урдаревић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.193U

САЖЕТАК:

Значајно место у системима социјалне сигурности припада социјалној заштити, као посебној друштвеној мери чији је циљ остваривање социјалне сигурности најугроженијих слојева становништва. У поређењу са системом социјалног осигурања, социјална заштита поседује низ специфичности у погледу обухвата лица, обима права и услова за њихово остваривање. Тако, да би се користила социјална заштита, неопходно је да се корисник налази у тешкој животној ситуацији, за разлику од права из социјалног осигурања код којих је неопходно да има статус осигураника и да је уплаћивао током свога радног века одређени новчани износ у одговарајући фонд осигурања. Помоћ у кући припада категорији дневних услуга у заједници чију за имплементацију средства обезбеђују локалне самоуправе. Ове услуге су доступне деци, одраслима и старијима који имају ограничења физичких и психичких способности услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне помоћи у активностима дневног живота и то у ситуацији када породична подршка није довољна или није расположива.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

социјална заштита, услуге, помоћ у кући, Закон о социјалној заштити.

ЛИТЕРАТУРА: