О еколошкој функцији појединих пореских подстицаја

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 373-383

АУТОР(И): Предраг Стојановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.373S

САЖЕТАК:

Порески подстицаји могу се посматрати као потпора државе пореском обвезнику. Најчешће се аргументују могућношћу увећане стимулације страних улагања у привреду. Ипак, порески подстицаји само су један од фактора које инвеститори узимају у обзир и укључују у своје економске одлуке. Чини се неопходним успостављање равнотеже између таквог начина задовољења потребе за привлачењем иностраног капитала и потребе за заштитом животне средине као нашег егзистенцијалног conditio sine qua non. Ваља поздравити намеру законодавца да стимулише куповину електричних и хибридних возила, како би се, и са те стране, утицало на смањење загађења. Но, остаје упитно да ли ће постојећи порески подстицаји заиста и остварити своју нефискалну, еколошку, функцију.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

порески подстицаји, еколошки порези, зелено опорезивање, одрживи развој, животна средина

ЛИТЕРАТУРА: