„Outsourcing“ јавних услуга – основна обележја и карактеристике

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 433-445

АУТОР(И): Зоран Јовановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.433J

САЖЕТАК:

Уколико се захтеви крајњих корисника јавних услуга не могу испунити због ограничених буџетских средстава, трошкови се покушавају рационализовати на различите начине, од којих је један и outsourcing. Уговорима о outsourcing-у пружање јавних услуга или обављање одређених пословних процеса, за које је традиционално био задужен јавни сектор, препушта се спољним партнерима. Примарни мотиви outsourcing-а су смањење трошкова, концентрисање јавних партнера на основу делатности и већи квалитет јавних услуга. У неким земљама outsourcing подразумева било који вид уговарања испоруке производа и услуга намењених даљој потрошњи са спољним партнерима без обзира на трајање таквог уговора, док се у појединим земљама outsourcing односи на уговор јавног партнера са непрофитном или профитном организацијом о пружању услуга крајњим корисницима за шта, по правилу, таква организација добија новац од јавног партнера. Основни мотив outsourcing-а јавних услуга је омогућавање услуга истог квалитета уз нижу цену или омогућавање услуга већег квалитета уз исту цену коју су крајњи корисници и/или држава до тада плаћали. На жалост, чест је случај да мотив смањења трошкова превладава у одлучивању о outsourcing-у, нарочито у условима рецесије када је outsourcing врло популарна стратегија.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

јавни сектор, извршење јавних услуга, уговори о outsourcing-у, квалитет јавних услуга.

ЛИТЕРАТУРА: