Финансирање медија и објективност медијских садржаја – услуга

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 147-158

АУТОР(И): Јелена Вучковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.147V

САЖЕТАК:

У раду су обрађена два питања која нису била повезано предмет пажње научне јавности. Питање финансирања медија са суштинском улогом медија да пружају објективне, тачне и истините информације. Системи финансирања су такви да деформишу ову медијску социјалну функцију. У раду смо покушали да помиримо финансирање медија којe детерминише економски статус медија са објективним медијским садржајима којима се пружају медијске услуге. Истраживање питања објективности нас је довелo до  веродостојности медијских информација. Постоји разлика између објективности (истинитости) и веродостојности медијских садржаја, али и до преклапања ових појмова. Веродостојност медијских информација има своје моралне, професионалне и едукативне стандарде који су познати у комуникологији. Сви ови стандарди су утемељени на независности медија од сваке идеологије, као и на слободи мисли и изражавања. Међутим, проблем је што рад медијских кућа има своју економску страну која може да доведе у питање многе од наведених стандарда. Због тога, потребно је успоставити такав модел финансирања који ће као критеријуме за доделу средстава узети у обзир, у највећој могућој мери, стандарде веродостојности или ће се ови критеријуми узети као контролни параметри у оцени рада медија, било од стране државе, било од стране независних регулаторних тела.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

финансирање медија, медијски садржаји, објективност медија, веродостојност медија, стандарди веродостојности.

ЛИТЕРАТУРА: