Исплата откупне вредности полисе

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 85-93

АУТОР(И): Данијела Глушац

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.085G

САЖЕТАК:

У савременом свету уговор о осигурању живота заузима значајно место, а то из разлога jер обезбеђује одређени ниво материјалне заштите првенствено себи, а потом и себи блиским лицима. Откуп осигурања је право уговарача осигурања (корисника услуге осигурања), који има закључен уговор о осигурању живота, након што је платио трогодишњу премију осигурања живота, затражи да му осигуравач исплати откупну вредност осигурања. Откуп је у сваком случају штетна радња, јер се уговор раскида пре времена. Предмет истраживања састоји се и у одговору на спорна питања у вези са исплатом откупне вредности полисе да се на тај начин осветле значајни сегменти разлога за откуп, као и да се у оквиру истих предложе њихова даља унапређивања. У даљем тексту, имајући у виду комплексност теме, а ограниченост обима рада, биће учињен осврт на главне специфичности прожето судском праксом.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

осигурање, уговор, исплата откупне вредности, математичка резерва, полиса.

ЛИТЕРАТУРА: