Престанак уговора о пружању услуга фитнеса

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 97-117

АУТОР(И): Ненад Ђурђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.097DJ

САЖЕТАК:

Фитнес је већ дуго најмасовнији облик коришћења слободног времена у Европи, а у Републици Србији је једна од пет најпопуларнијх спортских активности која се обавља у преко 2000 организација (фитнес центара) са око пола милона вежбача. Услуге у оквиру фитнес центара се пружају искључиво на основу  уговора о пружању услуга фитнеса, који се у пракси најчешће закључује као формуларни уговор. Аутор у раду разматра питања основа и начина престанка уговора о пружању услуга фитнеса, укључујући разлоге ништавости уговора и могућности превременог једностраног раскида уговора.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

фитнес, спорт, уговор о фитнес услугама, престанак уговора, заштита потрошача.

ЛИТЕРАТУРА: