XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 137-143

АУТОР(И): Срђан Владетић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.137V

САЖЕТАК:

У време Августа, у склопу његове обнове, ницале су једна за другом римске јавне библиотеке. Једна од њих била је и Библиотека Аполоновог храма (Bibliotheca Templi Apolinis). У раду ће бити обрађен период у коме је настала ова библиотека, њена изградња унутрашњи и спољашњи изглед, као и организација, библиотечки фонд и услуге која је она пружала својим корисницима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

стари Рим, Bibliotheca Templi Apollinis, изградња, изглед, библиотечке услуге.

ЛИТЕРАТУРА: