Possibilities of Identifying Children with Delayed Psychomotor Development

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 327-342)

АУТОР(И): Jana Balážová, Gabriela Filka 

Е-АДРЕСА: jbalazova@ukf.sk

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/NOIP.327B

САЖЕТАК:

Based on the knowledge about psychomotor development, the paper presents research aimed at developing an observation sheet suitable for teachers in kindergartens and summarizing the most common difficulties of preschool children in Slovakia and Serbia. It defends the need to identify children with delayed psychomotor development and summarizes the possibilities of screening the functionality of psychomotor development of children at an early age.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

psychomotor development, delayed psychomotor development, child with delayed psychomotor development, screening, developmental functionality.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Bednářová, J. i Šmardová, V. (2007). Diagnostika předškolního věku. Brno: Computer Press.
 • Gieysztor, E., Choińska, A. & Parocka-Borowicz M. (2018). Persistance of Primitive Reflexes and Associated Motor Problems in Healthy Preschool Children. Archives of medical science: AMS, 14(1), 167–173. DOI 10.5114/aoms.2016.60503.
 • Gmitrová, V. i Podhájecká, V. (2007).  Pedagogická diagnostika v edukačnom procese  v materskej škole. Prešov: Rokus.
 • Kiedroňová, E. (2016). Rozvíjej se, děťátko… Třinec: Baby club Kenny, s. r. o.
 • Köhler, G. & Egelkraut, H. (1984). Münchener Funktionelle Entwicklungsdiagnostik für das zweite und dritte Lebensjahr, Handanweisung (Vorabdruck). Universität München, Institut für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin.
 • Kurtz, L. (2015). Hry pro rozvoj psychomotoriky: pro děti s ADHD, autismem, smyslovýmpostižením a dalšími handicapy. Praha: Portál.
 • Lejarraga, H. (2008). PRUNAPE: pesquisa de trastornos del desarrollo psicomotor en el primer nivel de atención. Arch Arget Pediatr, 106(2), 119–125.
 • Matušková, O., Matušková, O., Prokopová, E., Rajkovičová, H., Jurišová, E., Vodičková, B. & Gondec, M. (2021). Štandard vyšetrení psychomotorického vývinu detí pri 2. – 11. preventívnej prehliadke v primárnej starostlivosti – 1. revízia. Vestník MZSR, 69, 628–710.
 • Marquis, P. J., Ruiz, N. A., Lundy, M. S. & Dillard, R. G. (1984). Retention of ptimitive reflexes and delayed motor development in very low birth weight infants. Journal of developmental and behavioral pediatrics: JDBP, 5(3), 124–126.
 • Mihoková, S. (2011). Vstupná diagnostika 2–3 ročných detí v materskej škole. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum.
 • Nováková, M. (2000). Pedagogická diagnostika dieťaťa. Košice: NOMI.
 • Opatřilová, D. i Zámečníková, D. (2008). Možnosti speciálně pedagogické podpory osob s hybným postižením. Brno: MU.
 • Ostatníková, D. (2016). Neurologické determinanty inkluzivní edukace. In V. Lechta (ed.): Inkluzivní pedagogika (110–123). Praha: Portál.
 • Prieto, J. A., Cueto, S., Carballo-Fazanes, A. & Abelairas-Gómez, C. (2020). Psychomotor development disorders in apparently healthy children and considerations of family evaluation. Human Sport and Exercise. DOI 10.14198/jhse.2022.173.04.
 • Šimčáková, M., Šimková, P. et al. (2016). Testujme a rozvíjajme svoje dieťa. Bratislava: Fortuna Libri.
 • Van Gjin, J. (1995). The Babinski Reflex. Postgraduate medical journal, 71, 841, 645–648 DOI 10.1136/pgmj.71.841.645.
 • Vingrálková, E. (2016). Cvičení a terapie pro děti s autismem, Aspergerovým syndromem, ADD, ADHD, Poruchou smyslového zpracování jinými poruchami učení. Olomouc: Fontána.