Usluge bez kojih se ne može – pogrebne usluge

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2020) str. 347-365

AUTOR(I): Dragan Bataveljić

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.347B

SAŽETAK:

Autor u radu ukazuje na jednu grupu usluga, koja je veoma brojna i značajna, ali nedovoljno istražena, jer se o njoj malo pisalo na jedan sistematski način. Naime, obično se smatra da u životu postoje neke važnije usluge, koje mogu i treba da budu predmet nečijeg interesovanja ili tema naučnog rada. Međutim, kada se sagleda celina pogrebnih usluga i izvrši njihova sveobuhvatna analiza, dolazi se do sasvim drugih zaključaka. Navedene usluge su, za razliku od većine drugih, izvorne (autentične, samonikle) i drevne (stare, potiču iz daleke prošlosti). Pored toga, one su trajne i postojaće dok postoji čovečanstvo. Naravno, tokom istorije, one su se menjale u zavisnosti od naroda koji ih je primenjivao, njihove religije, shvatanja, ubeđenja, standarda i društvenog statusa. Opšti je zaključak da se broj ovih usluga, tokom svog istorijskog razvoja, postepeno umnožavao i da je danas njihov korpus na zavidnom nivou. Sigurno je da će se, u budućnosti, broj pogrebnih usluga uvećavati i da će uslužno pravo biti bogatije za  jednu tako značajnu i neophodnu delatnost.

KLJUČNE REČI: 

pogrebne usluge, pogrebna preduzeća, Republika Srbija, običaji, religija, tradicija, sahrane.

LITERATURA:

  • Bartkusa, L., Amarasiriwardena, D., Arriaza, B., Bellis, D., Yañez, J., Exploring lead exposure in ancient Chilean mummies using a single strand of hair by laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry (LA-ICP-MS), Microchemical Journal, 98, br. 2/2011.
  • Durkheim, E., Les Formes elementaries de la vie relgieuse, Felic Alcan, Paris, 1912.
  • Jireček, K., Istorija Srba – prva knjiga do 1537. godine, Beograd, 1952.
  • Svante, P., Neanderthal Man: In Search of Lost Genomes, Basic Books, New York, 2014.