XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 239-258

АУТОР(И): Драган Вујисић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.239V

САЖЕТАК:

У Републици Србији 2019 године донет је Закон о угоститељству. Овим законом уређена је угоститељска делатност, која је то дата била уређена Законом о туризму. Предмет угоститељске делатности су угоститељске услуге тј. услуге смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака, као и припремање и достављање хране корисницима за потрошњу на другом месту. Давалац ових услуга је угоститељ. Угоститељ је привредно друштво, друго правно лице, предузетник, а поједине угоститељске услуге може пружати и физичко лице. Угоститељске услуге се пружају у угоститељским објектима. То су објекти за смештај (хотел, мотел, камп и др.) и објекти за исхрану, пиће и напитке (кафана, бар, пицерија и др.). Угоститељска делатност се може обављати и у покретним угоститељским објектима. Угоститељска делатност се може обављати током целе године, сезонски и повремено (на сајмовима, вашарима, и сл.). Угоститељски објекти се категоришу, у зависности од нивоа постигнутих стандарда. У раду су посебно обрађене и угоститељске услуге у угоститељским објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству. Такође, и, неуговорне обавезе угоститеље.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

угоститељ, делатност, услуге, обавезе, објекат, категорија.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Вујисић Д, у Вујисић Д., Мићовић А, Туристичко право, Врњачка Бања, 2016.
  • Мићовић А, у Вујисић Д., Мићовић А, Пословање и услуге туристичко-угоститељских субјеката, Крагујевац, 2016.
  • Usai, A., ‘Today’s Softness is Tomorrow’s Nightmare’: The Services Directive Between a Messing and Fragmented Integration and the Urgent Need of Completing the Single Market, Maastricht Faculty of Law Working Paper No. 2014-3, 1-26.
  • European Commission, Handbook on implementation of the Services Directive, Brussels, 2008, доступно на: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a4987fe6-d74b- 4f4f-8539-b80297d29715.