Инвестициони портфолио mortgage reits

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 149-164

АУТОР(И): Јасмина Лабудовић Станковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.149LS

САЖЕТАК:

Инвестициони портфолио mortgage REITs, врсте инвестиционих фондова који послују на хипотекарном кредитном тржишту, састоји се од хипотекарних кредита и секјуритизованих хипотекарних хартија од вредности. У овом раду представљамо њихове специфичности. Такође, скрећемо пажњу на контроверзе у вези са евентуалном заменом портфолија mortgage REITs и equity REITs. Указујемо на важност улоге државе на хипотекарном тржишту. Мortgage REITs фондови, некада врло популарни, тешко су преживели финансијску кризу 2007-2008, много теже него equity REITs – инвестициони фондови који директно улажу у некретнине. То је био разлог због чега се аутор определио да представи особености инвестиционог портфолија mortgage REITs, тј. хипотекарних кредита и секјуритизованих хартија од вредности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

хипотекарни кредити, хипотекарне хартије од вредности, примарно и секундарно хипотекарно тржиште, финансијско тржиште, инвестициони фондови.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Aalbers, М., Subprime Cities and the Twin Crises, in: Aalbers, М.(editor): Subprime Cities: The Political Economy of Mortgage Markets, Wiley-Blackwell, 2012.
 • Aalbers, M., The Globalization and Europeanization of Mortgage Markets, International Journal of Urban and Regional Research, 33 (2), 2009.
 • Aalbers, M, The Financialization of Home and the Mortgage Market Crisis, Competition & Change, Vol. 12, No. 2/2008.
 • Agarwal, S., Chang, Y., Yavas, A., Adverse selection in mortgage securitization, Journal of Financial Economics, No. 105/2012.
 • Baghai, R., Becker, B., Reputations and credit ratings: Evidence from commercial mortgage – backed securities, Journal of Financial Economics, No. 135/2020.
 • Brueggeman, W., Fisher, J., Real estate finance and investments, McGraw-Hill Education, Irwin, 2011.
 • Gotham, K. F., Creating Liquidity Out of Spatial Fixity – The Secondary Circuit of Capital and Restructuring of the US Housing Finance System, in: Aalbers, М.(editor): Subprime Cities: The Political Economy of Mortgage Markets, Wiley-Blackwell, 2012.
 • Immergluck, D., Foreclosed: High-risk lending, deregulation, and the undermining of America’s mortgage market, Cornell University Press, Ithaca and London, 2011.
 • Kau, J., Keenan, D., Lyubimov, C., Slawson, C., Asymmetric Information in the Subprime Mortgage Market, Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol 44, Issue 1, 2012.
 • Kuhle, J.L., Walther, C., Wurtzebach, C., The Financial Performance of Real Estate Investment Trusts, Journal of Real Estate Research, Vol. 1, No. 1/1986.
 • Lee, M.L., Ciang, K., Substitutability between Equity REITs and Mortgage REITs, Journal of Real Estate Research, Vol. 26, No 1/2004.
 • Li, Y., Time Variation of Expected Returns on REITs: Implications for Market Integration and Financial Crisis, Journal of Real Estate Research, Vol. 38, No. 3/2016.
 • Лабудовић Станковић, Ј., Инвестициони фондови који улажу у некретнине, у: Мићовић, М (уредник): XXI век – век услуга и услужног права, књ. 10, 2019.
 • Moore, M., Rodriguez-Vives, M., Saca-Saca, N., Mortgage Markets and Foreclosure Processes in Europe and the United States, in: Enoch, C., Everaert, L., Tressel, T., Zhou, J. (editors): From fragmentation to Financial integration in Europe, IMF, 2014.
 • Rose, P., Hudgins, S., Bankarski menadžment i finansijske usluge, Novi Sad, 2005. Rose, P., Marquis, M., Finansijske institucije i tržišta, Beograd, 2011.
 • Schmeiser, M., Gross, M., The Determinants of Subprime Mortgage Performance Following a Loan Modification, Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol. 52, 2016.
 • Stiglitz, J., Ekonomija javnog sektora, Beograd, 2008.
 • Understanding the benefits of REITs in the US market – the FTSE NAREIT US Real Estate Index Series, november 2016, доступно на: https://www.institutionalinvestor.com/ images/416/Understanding_the_benefits_of_reits.pdf.
 • Fabozzi, F., Kynigakis, I., Panopoulou, E., Tunaru, R., Detecting Bubbles in the US and the UK Real Estate Markets, Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol. 60, 2020.
 • Hansz, J.A., Zhang, Y., Zhou, T., An Investigation on Substitutability of Equity REITs and Mortgage REITs in Real Estate Portfolios, Journal of Real Estate Research, Vol. 54, 2017. Woodward, S., Hall, R., Diagnosing consumer confusion and sub-optimal shopping effort: theory and mortgage-market evidence, NBER Working paper series, 2010.