Pružanje usluga na daljinu i od kuće za vreme vanrednog stanja

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2020) str. 107-116

AUTOR(I): Bojan Urdarević

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.107U

SAŽETAK:

Poslednjih godina, naročito sa razvojem elektronskog poslovanja i trgovine, sve je zastupljeniji, tzv. fleksibilni model zapošljavanja, odnosno rad van prostorija poslodavca (rad od kuće, rad na daljinu, itd). Iako Zakon o radu u čl. 42 uređuje institut obavljanja poslova van prostorija poslodavca, on ne definiše konkretne poslove koje zaposleni može obavljati od kuće. Najčešće su to poslovi u oblasti IT usluga, održavanja sajtova, administriranja društvenih mreža, unosa podataka, kao i pružanje prevodilačkih, dizajnerskih, knjigovodstvenih i drugih usluga. Sa aspekta poslodavca, ovaj model zapošljavanja ima dosta pogodnosti u vidu smanjenja određenih troškova, ali i za zaposlenog je udobniji jer ne mora da putuje svaki dan na posao. S druge strane, veliki nedostatak ovakvog rada je upravo u tome što je teško razdvojiti privatan život od radnih obaveza.

S obzirom na proglašeno vanredno stanje u Republici Srbiji na snagu su stupile mere nadležnih državnih organa koje, između ostalog, podrazumevaju ograničenje kretanja određenih kategorija stanovništva, javlja se potreba da se rad organizuje na drugačiji način od uobičajenog. Najčešće se prelazi na rad sa skraćenim radnim vremenom, ili na rad od kuće, tamo gde je to moguće i u nastavku ovog rada analiziraćemo trenutnu pozitivnopravnu regulativu koja uređuje ovo pitanje.

KLJUČNE REČI: 

rad od kuće, usluge na daljinu, uredbe, Zakon o radu

LITERATURA:

  • Anđelković, B., Šapić, J., Skočajić, M., Gig ekonomija u Srbiji: ko su digitalni radnici i radnice iz Srbije i zašto rade na globalnim platformama? Beograd, 2019.
  • Betten, L, International Labour Law, Kluwer, 1993.
  • Bilić, A., Rad na daljinu prema međunarodnom, europskom i hrvatskom radnom zakonodavstvu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 3/2011.
  • Di Martino, V., Wirth, L., Telework, Conditions of Work Digest, Geneva, International Labour Office, vol. 9, no. 1/1990.
  • Greene, M. L., The Future of Work: Increasing Reach Through Mobile Technology, ILO, 2015. Nilles, J. M., Carlson, F. R., Gray, P., The Telecommunications-Transportation Trade-off, Chichester, 1976.
  • Servais, J. M., International Labour Law, Wolters Kluwer, 2005.
  • Urdarević, B., Normativni okvir privremenog rada u Srbiji sa posebnim osvrtom na zemlje u okruženju, Zbornik radova: Usluge i zaštita korisnika, Kragujevac, 2015.
  • Šunderić, B., Pravo Međunarodne organizacije rada, Beograd, 2001.