Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 247-257

АУТОР(И): Јасмина Лабудовић Станковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.247LS

САЖЕТАК:

Инвестициони фондови су врло важни институционални инвеститори. Огроман финансијски потенцијал којим располажу чини их врло пожељним учесницима на финансијским тржиштима. Аутор ових редова је у овом чланку посветио пажњу једној посебној врсти инвестиционих фондова – приватним инвестиционим фондовима. Ови фондови се по много чему разликују од јавних инвестиционих фондова, a пре свега, у погледу начина прикупљања капитала. У раду ћемо се упознати са врстама приватних инвестиционих фондова, али и врстама њихових улагања. За ову врсту инвестиционих фондова не важе ограничења улагања имовине, што указује на ризичност њихових инвестиција, али и висок профит који могу да остваре од таквих улагања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

приватни инвестициони фондови, инвестициони фондови предузетничког капитала, инвестициони фондови који обезбеђују финансирање на кредит, фондови мешовитог финансирања, инвестициони фондови специјалних намена, финансијско тржиште.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Владетић, С., Фидуција у римском праву и савремени фидуцијарни послови, Београд, докторска дисертација, 2010.
 • Владетић, С., Основи траста англосаксонског права, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 58/2011.
 • Davis, S., Haltiwanger, J., Jarmin, R., Lerner, J., Miranda, J., Private equity and employment, Working Paper, Cambridge, 2011.
 • De Haan, J., Oosterloo, S., Schoenmaker, D., European financial markets and institutions, Cambridge, 2009.
 • Jääskeläinen, M., Maula, M., Murray, G., Profit Distribution and Compensation Structures in Publicly and Privately Funded Hybrid Venture Capital Funds, Research Policy, Vol 36, Issue 7, 2007.
 • Јовановић, Н., Берзанско право, Београд, 2009.
 • Kaplan, S., Strömberg, P., Leveraged Buyouts and Private Equity, Journal of Economic Perspectives, Vol 23, Number 1/2009.
 • Карајовић, Е., Диоклецијанов едикт о ценама, Крагујевац, 1997.
 • Caselli, S., Garcia-Apendini, E., Ippolito, F., Explaning returns in Private Equity Investments, доступно на: https://www.researchgate.net/publication/228206151_Explaining_Returns_in_ Private_Equity_Investments, 8. 4. 2019.
 • Лабудовић Станковић, Ј., Основна обележја и врсте инвестиционих фондова, Зборник радова: Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније, књ. 6, Крагујевац, 2018.
 • Metrick, A., Jasuda, A., The Economics of Private Investment Funds, The Review of Financial Studies, Vol 23, No 6/2010.
 • Стефановић, Н., Приватни инвестициони фондови – врсте, организација и пословање на брзорастућим тржиштима, Београд, 2009.