ISSN1450-9628
eISSN2406-3045
izdavačUniverzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac
veb-stranakjm.pmf.kg.ac.rs
period izlaženjadvomesečno
početna godina2000
glavni urednikSuzana Aleksić
Kontakt informacije:
adresa redakcijeRadoja Domanovića 12. P. Fah 60, 34000 Kragujevac
kontakt-osobaSuzana Aleksić
e-mailkrag_j_math@kg.ac.rs
Kategorija i referisanje:
kategorijaM24
referisanjeMathSciNet, Zentralblatt, Scopus, MATH, ESCI