ТУРИСТИЧКО ПУТОВАЊE ПРЕМА НОВОМ СРПСКОМ ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 357-367

АУТОР(И): Драган Вујисић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.357V

САЖЕТАК:

Септембра 2021. године у Републици Србији донет је нови Закон о заштити потрошача, који, с једне стране, представља корак даље у хармонизацији српског потрошачког права с потрошачким правом ЕУ, док, с друге стране представља корак даље у  квалитетнијој заштити српских потрошача, имајући у виду специфичности у српском законодавству уопште и потребе и стање праксе. Један део овог закона посвећен је и заштити потрошача у остваривању права из уговора о туристичком путовању. Закон о заштити потрошача (2021) имплементира Директиву ЕУ о путовањима у пакет аранжманима и повезаним путним аранжманима (2015/2302/ЕУ). Осим потребне хармонизације, како тржиште услуга путовања доживљава битне промене, посебно захваљујући интернету односно чињеници да се са све већим бројем корисника интернета, услуге путовање све чешће прибављају на интернету, као и настајање нових комбинација услуга путовања, условили су нова законска решења, као и одатле неопходно проистеклу даљу заштиту путника.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

Закон о заштити потрошача, туристичко путовање, уговор о туристичком путовању, организатор путовања, путник.

ЛИТЕРАТУРА: