КОРИШЋЕЊЕ ВОДА РЕКА ИЗ КРИВИЧНОПРАВНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ САДА И СА ПРЕПОРУКАМА ЗА БУДУЋНОСТ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 917-925

АУТОР(И): Јасмина Крштенић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.917K

САЖЕТАК:

Замисао је да се сажето прикаже правна основа, начин и могућности коришћења дела европског континента прекривеног рекама, а све у складу са кривичним законом. Приметно је да се не поклања довољна и заслужена пажња овој правној области и овим економским потенцијалима површина које је немогуће у сваком тренутку контролисати и надгледати. Човек се одувек трудио да савладавањем водених путева открије нове земље, цивилизације и оствари зараду. Успевао је често, неретко био уништен водом на том путу и несвестан свих могућности које није искористио. Потребно је да се користе водене површине на начин којим се задовољавају људске потребе, али без кршења кривичноправних норми. Ту је увек присутан изазов за људску врсту како да заштити животну средину од себе саме.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

водa, услуге, кривичноправне норме, будући изазови

ЛИТЕРАТУРА:

  • Аврамов, С., Крећа, М., Међународно јавно право, Београд, 2007.
  • Живковић, М., Увод у теорију државе и права, , Београд, 2002.
  • Закон о водама, Службени гласник РС, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и др. Извештај о раду Републичког јавног тужилаштва, доступан на: www.rjt.gov.rs
  • Кривични законик, Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016, 35/2019
  • Крећа, М., Међународно јавно право, Београд, 2020.
  • Стевановић, М., Увод у савремено међународно јавно право, Београд, 2019.
  • Uprety, K., The Transit Regime for Landlocked States, International Law and Development Perspectives, The World Bank, 2004.