УСЛУГЕ И ВЛАДАВИНА ПРАВА – нека питања из области права мора и својеврсних услуга државама у духу владавине права

Услуге и владавина права (2021), стр. 993-1004

АУТОР(И): Јасмина Крштенић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.993K

САЖЕТАК:

Пружање пажње правним односима у посебној грани међународног јавног права која своје постојање везује за највећи део планете, неистражен потпуно, апсолутно је важно за модеран начин живота. У доба преиспитивања граница и могућности даљег одржавања вековног принципа законите владавине, потребно је да се макар на кратко осврнемо на питања која се тичу субјеката правних односа регулисаних одредбама права мора. Многи користе могућности морских путева, одређени део становништва континенталних држава користи благодети мора иако се ретко када запита о устројству и начину функционисања тог огромног система који захтева поштовање правила успостављених на међународном плану. Борба за постизање договора била је дуга и тешка, резултати су видљиви и користе се, а услови који су договорени и правила која су успостављена, могу да се мењају. Важно је познавати одређене околности, неке захтеве и суштину постигнутих договора. Море као путни правац, извор живота, овога пута и извор међународних правила која уређују правни поредак на његовој површини и у непрегледним дубинама. Упознаћемо се са основама права мора и неким врстама услуга које су везане за море. Размотрићемо неке проблеме и начине решавања уз давање предлога смерница за будуће поступање у оквирима међународног права мора.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

право мора, услуге, владавина права, међународно правосуђе

ЛИТЕРАТУРА:

Деган, В. Ђ., Конференција УН о праву мора и треће државе, УПППК, в. 30, бр. 1- 2/1988.

Живковић, М., Увод у теорију државе и права, Београд, 2002.

Крећа, М., Право мора – Научно истраживање мора и пренос поморске технологије, Београд, 1990.

Крећа, М., Научно истраживање мора у епиконтиненталном појасу и искључивој економској зони, Зборник радова Правног факултета

Крећа, М., Међународно јавно право, дванаесто допуњено издање, Београд, 2020. Oxman, H. B., The Rule of Law and the United Nations Convention on the Law of the Sea, EJIL, 1996.

Конвенција Уједињених нација о праву мора, 1982.

Резолуција Уједињених нација бр. 2749 (XXV) од 17. децембра 1970.

www.asean.org

www.itlos.org