Категорија Услуге владавине и права

РАЗВИТАК ФРАНЦУСКЕ АДВОКАТУРЕ У XIX ВЕКУ

Услуге и владавина права (2021), стр. 1067-1085 АУТОР(И): Милица Маринковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад је посвећен развитку адвокатуре у Француској кроз историју, а нарочита пажња се у раду скреће на борбу адвоката да поправе штету коју је…

Детаљније

ПРАВНОИСТОРИЈСКИ ПОГЛЕД НА ЗЕЛЕНАШКЕ УСЛУГЕ У СРПСКОМ ПРАВУ

Услуге и владавина права (2021), стр. 1055-1066 АУТОР(И): Биљана Гавриловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализира државна реакција на зеленашке услуге, почев од 30-их година XIX века до Другог светског рата. У време преласка из натуралне…

Детаљније

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КАО ДАВАЛАЦ ИЗДРЖАВАЊА КОД УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

Услуге и владавина права (2021), стр. 1037-1053 АУТОР(И): Урош Радуловић, Владимир Ердоглија Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Уговор о доживотном издржавању је уговор наследног права који се у нашој правној пракси врло често закључује. У односу на уговор о…

Детаљније

НАЧЕЛО ПРИЛАГОЂЕНОСТИ УСЛУГЕ И ПРАВО НА СЛОБОДАН ИЗБОР

Услуге и владавина права (2021), стр. 1023-1036 АУТОР(И): Јелена Јанковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Први корак позитивне промене у систему услужно-правних односа је промена погледа на улогу и значај корисника услуге. Обезбеђујући кориснику услуге могућност да буде активан…

Детаљније

УСЛУГА НАМИРЕЊА ИМОВИНСКОПРАВНОГ ЗАХТЕВА

Услуге и владавина права (2021), стр. 1005-1021 АУТОР(И): Марија Милојевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад представља наставак истраживања проблема реализације накнаде штете проузроковане кривичним делом. У првом раду који је настао у оквиру овог истраживања1, ауторка је поставила…

Детаљније

УСЛУГЕ И ВЛАДАВИНА ПРАВА – нека питања из области права мора и својеврсних услуга државама у духу владавине права

Услуге и владавина права (2021), стр. 993-1004 АУТОР(И): Јасмина Крштенић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Пружање пажње правним односима у посебној грани међународног јавног права која своје постојање везује за највећи део планете, неистражен потпуно, апсолутно је важно за…

Детаљније

ИЗВОЂЕЊЕ ДОКАЗА ВЈЕШТАЧЕЊЕМ У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ: остварују ли се начела владавине права?

Услуге и владавина права (2021), стр. 975-992 АУТОР(И): Дејан Бодул, Хана Поробија Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад се бави питањима контроле судских вјештака у парничном поступку од стране суда као и питањем о тому колико парнични суд доиста…

Детаљније

ЕКОЛОШКА УЛОГА ОПОРЕЗИВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Услуге и владавина права (2021), стр. 961-974 АУТОР(И): Предраг Стојановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Основни циљ фискалних инструмената у служби заштите животне средине требало би да се сведе на усмеравање ка томе да се економски субјекти упућују на…

Детаљније

ОСТВАРИВАЊЕ ЗАЛОЖНИХ ПРАВА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ ИЗ ВРЕДНОСТИ ОПТЕРЕЋЕНЕ ИМОВИНЕ

Услуге и владавина права (2021), стр. 929-960 АУТОР(И): Владимир Козар Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду су анализиране законске одредбе, ставови судске праксе, као и мишљења правне науке o разлучним и заложним повериоцима, као две посебне категорије обезбеђених…

Детаљније

ПРАВО НА ТЕЛО КОД НИЧЕА И ФУКОА

Услуге и владавина права (2021), стр. 913-928 АУТОР(И): Мирослав Миловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду су анализиране критичке могућности Ничеовог и Фукоовог размишљања која проистичу из концепта тела. Ако је за Ничеа филозофија лоше разумевање тела, за…

Детаљније