ПРАВО НА ТЕЛО КОД НИЧЕА И ФУКОА

Услуге и владавина права (2021), стр. 913-928

АУТОР(И): Мирослав Миловић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.913M

САЖЕТАК:

У раду су анализиране критичке могућности Ничеовог и Фукоовог размишљања која проистичу из концепта тела. Ако је за Ничеа филозофија лоше разумевање тела, за Фукоа је  могућност преиспитивања саме субјективности. Кроз ова читања је могуће размишљати о праву на тело као поновном открићу живота.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

право, тело, Ниче, Фуко

ЛИТЕРАТУРА:

Nietzsche, F., Escritos sobre Direito, Rio de Janeiro, 2011. Nietzsche, F., A gaia ciência, Preface, São Paulo: LaFonte, 2017.

Nietzsche, F., Beyond Good and Evil, New York: Vintage Books, 1966. Plato, Alcibiades, 128 d – 130 b.

Barrenechea, M.A., Nietzsche e o corpo, Rio de Janeiro, 2017. Kofman, S., Nietzsche et la metaphore, Paris, 1992.

Derrida, J., Esporas. Os estilos de Nietzsche, Rio de Janeiro, 2013.

Foucault, M., The Government of Self and Others. Lectures at the Collège de France 1982-1983, London: Palgrave Macmillan, 2010.

Foucault, M., The Hermeneutics of the Subject. Lectures at the Collège de France 1981- 1982, London: Palgrave Macmillan, 2005.

Foucault, M., The Subject and Power. In Faubion, J.D. (Ed.), Power. Essential works of Foucault 1954-1984, London, 2000.

Foucault, M., ‘Truth and Juridical Forms’. In Faubion, J.D. (Ed.), Power. Essential works of Foucault 1954-1984, London, 2000.

Ortega, F., ‘Da ascese à bio-ascese’. In Rago, M., Orlandi, L.B.L, Viega-Neto (Eds.),

Imagens de Foucault e Deleuze, Rio de Janeiro, 2002.

Rolnik, S., ‘Despachos no museu’. In Rago, M., Orlandi, L.B.L, Viega-Neto (Eds.), Imagens de Foucault e Deleuze.