PRAVO NA TELO KOD NIČEA I FUKOA

Usluge i vladavina prava (2021), str. 913-928

AUTOR(I): Miroslav Milović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.913M

SAŽETAK:

U radu su analizirane kritičke mogućnosti Ničeovog i Fukoovog razmišljanja koja proističu iz koncepta tela. Ako je za Ničea filozofija loše razumevanje tela, za Fukoa je  mogućnost preispitivanja same subjektivnosti. Kroz ova čitanja je moguće razmišljati o pravu na telo kao ponovnom otkriću života.

KLJUČNE REČI:

pravo, telo, Niče, Fuko

LITERATURA:

Nietzsche, F., Escritos sobre Direito, Rio de Janeiro, 2011. Nietzsche, F., A gaia ciência, Preface, São Paulo: LaFonte, 2017.

Nietzsche, F., Beyond Good and Evil, New York: Vintage Books, 1966. Plato, Alcibiades, 128 d – 130 b.

Barrenechea, M.A., Nietzsche e o corpo, Rio de Janeiro, 2017. Kofman, S., Nietzsche et la metaphore, Paris, 1992.

Derrida, J., Esporas. Os estilos de Nietzsche, Rio de Janeiro, 2013.

Foucault, M., The Government of Self and Others. Lectures at the Collège de France 1982-1983, London: Palgrave Macmillan, 2010.

Foucault, M., The Hermeneutics of the Subject. Lectures at the Collège de France 1981- 1982, London: Palgrave Macmillan, 2005.

Foucault, M., The Subject and Power. In Faubion, J.D. (Ed.), Power. Essential works of Foucault 1954-1984, London, 2000.

Foucault, M., ‘Truth and Juridical Forms’. In Faubion, J.D. (Ed.), Power. Essential works of Foucault 1954-1984, London, 2000.

Ortega, F., ‘Da ascese à bio-ascese’. In Rago, M., Orlandi, L.B.L, Viega-Neto (Eds.),

Imagens de Foucault e Deleuze, Rio de Janeiro, 2002.

Rolnik, S., ‘Despachos no museu’. In Rago, M., Orlandi, L.B.L, Viega-Neto (Eds.), Imagens de Foucault e Deleuze.