„БУЏЕТИРАЊЕ ОД НУЛЕ“ КАО ПОЛУГА ЕФЕКТИВНОСТИ ЈАВНИХ УСЛУГА

Услуге и владавина права (2021), стр. 773-784

АУТОР(И): Миливоје Лапчевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.773L

САЖЕТАК:

У овом раду пажња аутора биће посвећена анализи тзв. „буџетирања  од нуле“, по много чему специфичном формату јавног буџетирања. Реч је о приступу јавном буџетирању са којим је направљен највећи отклон у односу на класични модел планирања финансијског покрића јавних добара и услуга. У раду ће бити указано у којој мери је примена овог буџетског модела подесна да у квалитативном смислу унапреди систем планирања продукције јавних услуга. Притом биће указано на основне предности које су популаризовале  ову буџетску технику у појединим земљама али и на разлоге који су утицали на националне управљаче да одустану од пуне примене овог буџетско- техничког решења.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

буџетирање од нуле, јавне услуге, пакет одлуке, одговорност

ЛИТЕРАТУРА:

Cowen, S. S., Zero-Base Budgeting in Municipalities, Urban Systems, Vol. 4, Issue 1/1979. Cutt, J. and Tydeman, J., The Analysis of Implementation: A Framework and an Example,

Socio-Economic Planning Sciences, Vol. 15, No. 4/1981.

Dirsmith, M.W. and Jablonsky, S. F., Zero-Base Budgeting as a Management Technique and Political Strategy, Academy of Management Review, Vol. 4, No. 4/1979.

Dirsmith, M.W. and Jablonsky, S. F., Zero-Base Budgeting as a Management Technique and Political Strategy, Academy of Management Review, Vol. 4, No. 4/1979.

Lauth, T. P., Zero-Base Budgeting in Georgia State Government: Myth and Reality, Public Administrative Review, Vol. 38 Issue 5/1978.

Lee, S. M., Zero-Base Budgeting-Dealing with Conflicting Objectives, Long Range Planning, Vol. 17, No. 5/1984.

Minmier, G. S., An Evolution of the Zero-Base Budgeting System in Governmental Institutions, Georgia State University School of Business Administration, Atlanta 1975.

Moore, P., Zero-Base Budgeting in American Cities, Public Administration Review, Vol. 40, Issue 3/1980.

Normann, R., Organizational Innovativeness: Product Variation and Reorientation, Administrative Science Quarterly, Vol. 16, No. 2/1971.

Pyhrr, P. A., Zero-Base Budgeting, in: Lalli, W. R. (ed.), Handbook of Budgeting, Sixth Edition, John Wiley & Sons, Hobeken 2012.

Pyhrr, P., The Zero-Base Approach To Government budgeting, Public Administration Review, Vol. 37, Issue 1/1977.

Reed, S. A., The Impact of Budgetary Roles Upon Perspectives, Public Budgeting & Finance, Vol 5, Issue 1/1985.

Ritter, R. and Cutt, J., A Policy Implemntation Analysis of Zero-Base Budgeting, Canadian Journal of Administrative Sciencis, Vol. 1, No. 2/1984.

Wildavsky A. and Hammond, A., Comprenhensive Versus Incremental Budgeting in Department of Agriculture, Administrative Science Quarterly, Vol. 10, No. 3/1965.