О ПСИХОТЕРАПИЈСКОЈ ЕТИЦИ

Услуге и владавина права (2021), стр. 613-627

АУТОР(И): Драгана Ћорић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.613C

САЖЕТАК:

Психотерапеути су део велике заједнице помагачких професија- својим радом, учењем и сталним стицањем нових компетенција су усмерени да кроз директни контакт са људима којима је неопходна психосоцијална помоћ, такву помоћ и пружају. Ова професија је више слушалачка, него саветодавна премда има ситуација у којима је саветовање у психотерапији пожељно. Такође, усмерена је више на уверења особе којој је помоћ потребна (у даљем тексту: клијент), на њене интерне психолошке и сазнајне процесе, него што је усмерена директно на успостављање физичког благостања.  Психотераупетска професија је уласком у тзв. „ковид режим„ живота од пре више од годину дана показала колико је заправо потребна и као професија и као група професионалаца, који иако долазе примарно из различитих других професија, су за своју личну агенду одабрали помоћ људима, у најтананијем делу – помоћи души.

У раду представљамо основе психотерапијске етике, потребне за пружање специфичне врсте услуге: психотерапијског рада, базирајући се више на етичким кодексима трансанкционих аналитичара, којем и сам аутор овог рада припада.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

психотерапија, етички кодекс, психотерапеут, клијент

ЛИТЕРАТУРА:

Ајдуковић, М., Ајдуковић, Д., Помоћ и самопомоћ у скрби за ментално здравље помагача, Загреб, 1996.

Етички кодекс Европске асоцијације за трансакционалну анализу, https://eatanews.org/ wp-content/uploads/2019/04/ethics-code-feb-13th-edit.pdf

Етички кодекс Друштва психоаналитичких терапеута Србије, http://www.dpps.rs/wp- content/uploads/2019/11/ETI%C4%8CKI-KODEKS-DPPS-konacna-verzija.pdf

Етички кодекс Института за психодраму, https://www.ip.org.rs/eticki.php

Етички кодекс Савеза друштава психотерапеута Србије, https://savezpsihoterapeuta.org/ eticki-kodeks/

Јалом, Д. И., Један дан и друге приче о психотерапији, Београд, 2015. Maclennan, N., Counselling For Managers. Gower, 1996.

Nussbaum, M., Frontiers of Justice, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006.

Richie, H., (ed.) The Psychotherapy Handbook. The A-Z Handbook to More Than 250 Psychotherapies as Used Today, 1980.

Faden, R., Bernstein, J., Shebaya, S., Public Health Ethics, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), доступно на: https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/publichealth-ethics/, pristup sajtu : april 2021.

Фром, Е., Психоанализа и религија, Подгорица, 1950.

Извештај о светском здрављу Светске здравствене организације из 2001 године https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42390/WHR_2001_scc.pdf?sequence=6&is Allowed=y „Mental health: strengthening our response“, https://www.who.int/news- room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response