POSREDNIČKE USLUGE JAVNIH IZVRŠITELJA

Usluge i vladavina prava (2021), str. 377-389

AUTOR(I): Gordana Stanković, Marijana Dukić Mijatović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.377S

SAŽETAK:

Noveliranim odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (2015) iz 2019. predviđena je nova, posrednička funkcija javnih izvršitelja pre pokretanja postupka izvršenja regulisanjem postupka posredovanja radi dobrovoljnog namirenja novčanog potraživanja poverioca. Pored posredničke uloge koju javni izvršitelj može da ima u toku postupka sprovođenja izvršenja, predviđenu u izvornom tekstu Zakona o izvršenju i obezbeđenju, proširena je njegova posrednička funkcija i na postupak posredovanja koji može da se vodi pre no što bude pokrenut postupak izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja. Na taj način proširen je i krug pravosudnih usluga koje pružaju javni izvršitelji kao posebni pravosudni organi. U radu se izlažu i kritički analiziraju odredbe Zakona o izvršenju i obezbeđenju (2015) kojima  je regulisana ova nova posrednička usluga koju mogu da pruže javni izvršitelji koja je predviđena da bi se u određenoj meri rasteretili i sudovi i javni izvršitelji u postupku prinudnog izvršenja, ubrzalo namirenje izvršnog poverioca i smanjili troškovi postupka izvršenja. Autori u radu ukazuju na neke od implikacija koje mogu da se jave povodom ovog postupka.

KLJUČNE REČI:

postupak izvršenja, postupak posredovanja pre pokretanja postupka izvršenja, javni izvršitelj

LITERATURA:

Kanegem, v. R., Sudije, zakonodavci i profesori, Poglavlja evropske pravne istorije, (prevod prof. dr Stevan Lilić), Cambridge University Press, 1987.

Stanković, G., Palačković, D., Trešnjev, A., Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, Službeni glasnik, Beograd 2020.

Stanković, G., Boranijašević, V., Građansko procesno pravo, Niš, 2020.

Stanković, G., Zakon o izvršenju i obezbeđenju, sa odabranim podzakonskim aktima, sedmo izdanje, Službeni glasnik, Beograd, 2021, str. 30.

Pravni izvori:

Zakon o izvršenju i obezbeđenju Republike Srbije, Službeni glasnik RS, br. 106/15, 106/16 – Autentično tumačenje, 113/17 – Autentično tumačenje, 54/19, 9/20 – Autentično tumačenje.

Javnoizvršiteljska tarifa, Službeni glasnik RS, br. 93/19.

Pravilnik o postupku dobrovoljnog namirenja novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka, Službeni glasnik RS, br. 90/19.