OSIGURANJE OD SAJBER ODGOVORNOSTI

Usluge i vladavina prava (2021), str. 299-306

AUTOR(I): Danijela Glušac

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.299G

SAŽETAK:

U savremenom svetu osiguranje je od posebnog značaja zbog svoje aktuelnosti u pozitivnopravnom smislu, u svetlu savremenih tendencija, postojanja novih regulativa i izvora prava. Na tržištu jedne države delatnost osiguranja spada u red uslužnih delatnosti, tj. u red onih delatnosti čije je glavno obeležje pružanje usluga, gde je usluga svaka aktivnost ili korist koju jedna strana može ponuditi drugoj. Osiguranje od sajber odgovornosti ima za cilj pokriće rizika koji dolaze sa modernim tehnologijama. Predmet istraživanja sastoji se i u odgovoru na sporna pitanja u vezi sa pojmom, vrstom i rizicima osiguranja od sajber odgovornosti da se na taj način osvetle značajni segmenti ove teme kao i rešenja u Republici Srbiji. U daljem tekstu, imajući u vidu kompleksnost teme, a ograničenost obima rada, biće učinjen osvrt na glavne specifičnosti ove vrste osiguranja.

KLJUČNE REČI:

osiguranje, sajber osiguranje, sajber odgovornost, rizik, odgovornost

LITERATURA:

Golijanin Stajšić, N., Osiguranje kao način upravljanja sajber rizicima,

Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, br. 10/2020.

Ekonomska enciklopedija, Knj. II, Beograd, 1984.

Žarković, N., Puzić, G., Đorđević, B., Održivost upravljanja rizicima u društvima za osiguranje, Novi Sad, 2015.

Žarković, N., Puzić, G., Sajber osiguranje kao vrsta neživotnih osiguranja, 2020.

Jovanović, S., Osiguranje od informatičkih rizika, Teme, br. 3/2017.

Majuca, R., Yurcik, W., Kesan, J., The Evolution of Cyberinsurance, Information Systems Frontier, 2006.

Marović, B., Osiguranje, Beograd, 1993.

Pavić, D., Ugovorno pravo osiguranja – komentar zakonskih odredaba, Zagreb, 2009.

Petrović, S., Sajber osiguranje, Pravo i privreda, br. 1/2020.

Sajber osiguranje, preuzeto sa https://vib.rs/sajber-osiguranje/

First Party Cyber Insurance Coverage preuzeto sa https://insuretrust.com/first-party-cyber-insurance-coverage/

First-party       vs.       third-party       cyber       liability       insurance       preuzeto       sa https://www.techinsurance.com/resources/first-party-vs-third-party-cyber-liability-insurance

Cyber Resilience – The cyber risk challenge and the role of insurance, Cro Forum , 2014.

Šulejić, P., Pravo osiguranja, Beograd, 2005.

Propisi

Zakon o osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014);