ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ У ОСИГУРАЊУ ПРЕКИДА ПОСЛОВАЊА

Услуге и владавина права (2021), стр. 281-298

АУТОР(И): Лорис Беланић, Бојан Баретић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.281B

САЖЕТАК:

Осигурање од ризика прекида пословања је врста осигурања која покрива губитак прихода осигураника у случају катастрофалних размјера попут природних непогода, епидемија, великих пожара или значајног квара стројева. Затварање пословног погона због поновне изградње, што се у смислу осигурања типично сматра само имовинском штетом, заправо има пуно већи учинак на свако подузеће као цјелину. Велики број власника, менаџера и кључних извршних директора проматрају осигурање од прекида пословања претежито као трошак, но глобални тржишни трендови захтијевају имплементацију таквих полица као основу модерног управљања ризиком. На хрватском тржишту осигурања још се развијају полице осигурања од прекида пословања као специфичан производ, док се на еуропском тржишту осигурања сматрају уобичајеном пословном праксом. Овај рад садржи преглед кључних фактора који одређују осигурање од прекида пословања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

права осигурање, прекид пословања, осигурани ризици, управљање ризиком, специфични осигуратељни производи

ЛИТЕРАТУРА:

Bronwyn, Hall, Research and Development, International Encyclopedia of the Social Sciences, Berkeley, 2006.

Горенц, В., Коментар Закона о обвезним односима, Загреб, 2014.

Јакаша, Б., Право осигурања, друго издање, Загреб, 1984.

Клобучар, Д., Risk management и осигурање, Загреб, 2007.

Manning A., Business Interruption Insurance & Claims: A Practical Guide to Business Interruption Insurance for Business Managers, Insurance Brokers and Agents, Victoria, Camberwell, 2005.

Mangan, J., Lalwani, C., Butcher, T., Global logistics and supply chain management, London, Wiley & Sons, 2008.

Manning, A., Manning, S., Guide to interruption insurance, Melbourne, LMI Group, 2013. Матијевић, Б., Осигурање метеоролошких деривата, Осигурање, вол. 51, бр. 6/2010. Мркшић, Д., Петровић, З., Иванчевић, К., Право осигурања, VI издање, Београд, 2014. Његомир, В., Корона вирус и осигурање, Зборник радова: Проузроковање штете, накнада штетe и осигурање, Београд-Ваљево, 2020.

Студе, Роберт, Промјена изгледа ризика у осигурању/реосигурању, Зборник Правног факултета у Загребу, Вол. 58, бр. 1-2, (2008.), стр. 673-680.

Vaughan, E.t, Vaughan, T., Fundamentals of Risk and Insurance, 11th Edition, New York, Wiley&Sons, 2014.

ПРАВНИ ИЗВОРИ:

Закон о обвезним односима, Народне новине, бр. 5/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18.

Закон о осигурању, Народне новине, бр. 30/15, 112/18, 63/20, 133/20.

Правилник о распореду врста ризика по скупинама и врстама осигурања односно реосигурања, Хрватска агенција за надзор финанцијских услуга, Народне новине, бр. 23/16, 27/16, 42/19.

УВЈЕТИ ОСИГУРАЊА:

Опћи увјети за осигурање од прекида рада услијед пожара, 2006., УНИQА осигурање д.д.

Увјети за осигурање имовине индустријских и неких других твртки од свих опасности, 2001, Allianz Загреб д.д.

Увјети за осигурање од опасности прекида рада због пожара и неких других опасности, 2011, Wiener осигурања Vienna Insurance Group д.д.

ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ:

Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, OECD, Париз, 2002.

Guide to business interruption insurance and claims, London Business Interruption Association, 2009.

Кључне информације о тржишту осигурања у Републици Хрватској, Хрватски уред за осигурање, Загреб, 2018.