VLADAVINA PRAVA I SOCIJALNA DRŽAVA

Usluge i vladavina prava (2021), str. 57-79

AUTOR(I): Srećko Jelinić

E-ADRESA:

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.057J

SAŽETAK:

Autor dovodi u svezu pojmove vladavina prava i socijalna pravda. Pojam vladavine prava zaslužuje tumačenje i precizno određenje. Autor iznosi više stajališta iz prakse sudova. Ostvarivanje socijalne pravde, po njemu, je posebno upitno na području pružanja različitih usluga s obzirom na različitu gospodarsku snagu pružatelja usluga i primatelja usluga/neravnopravnost stranaka. S tim u svezi posebno ističe pitanja ugovornog obvezivanja na duže vrijeme (u pravilu dvije godine) korisnika usluga na području telekomunikacijskih usluga, prijenos tražbine sa starog vjerovnika na novog vjerovnika, što se često događa u pogledu tražbina za telekomunikacijske usluge, naknadnu izmjenu uvjeta koji su prihvaćeni u vrijeme sklapanja ugovora kao i teškoće do kojih može doći uslijed neplaćanja u području zdravstvenih usluga.

KLJUČNE REČI:

vladavina prava, pojam vladavine prava kroz sudsku praksu, socijalna država,ugovor, tužbe za zaštitu kolektivnih interesa i prava, ovrha, opći uvjeti poslovanja, plaćanje u roku, uvjet u opstanku zdravstvenog sustava i usluga.

LITERATURA:

Bačić, A., Prava izgubljena u tranziciji, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 1-2/2005.

Jelinić, S., Uslužno pravo – potvrda stvaranja i vrijednosti daljnjeg oblikovanja i razvoja, Zbornik radova: Usluge i zaštita korisnika, Kragujevac 2020.

Marević, J., Latinski zauvijek, Velika Gorica, 2002.

Crnić, I., Ustav RH u praksi, Zagreb, 2018.

Zakon o postupku izvanredne uprave u društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (Narodne novine br. 32/2017,

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, br. 92/96, 92/99, 39/99, 42/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19).

Zakon o parničnom postupku (Službeni list SFRJ br. 4/77, 36/77, 36/80, 6/80, 69/82, 43/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91, Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99,

129/00,  88/01,  117/03,  88/05,  2/07,  96/08,  84/08,  123/08,  57/11,  148/11.  –   službeni

pročišćeni tekst, 25/13, 89/14, 70/19). Dobronamjerni komentator će se u najmanjoj mjeri diviti i stalnosti, s jedne strane i promjenljivosti „tog stalnog zakona“, s druge strane u 34 godišnjoj povijesti kroz dvije države i dva sistema.

Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17).

Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/14., 110/15., 14/19.)

Zakon o uslugama (Narodne novine, br. 80/11.)

Ovršni zakon (Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20). The Declaration of Indenpendence, Philadelphia, 4. VII 1776.

Francuska deklaracija o pravima čovjeka i građanina od 26. VIII 1789.