ВЛАДАВИНА ПРАВА И СОЦИЈАЛНА ДРЖАВА

Услуге и владавина права (2021), стр. 57-79

АУТОР(И): Срећко Јелинић

Е-АДРЕСА:

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.057J

САЖЕТАК:

Аутор доводи у свезу појмове владавина права и социјална правда. Појам владавине права заслужује тумачење и прецизно одређење. Аутор износи више стајалишта из праксе судова. Остваривање социјалне правде, по њему, је посебно упитно на подручју пружања различитих услуга с обзиром на различиту господарску снагу пружатеља услуга и приматеља услуга/неравноправност странака. С тим у свези посебно истиче питања уговорног обвезивања на дуже вријеме (у правилу двије године) корисника услуга на подручју телекомуникацијских услуга, пријенос тражбине са старог вјеровника на новог вјеровника, што се често догађа у погледу тражбина за телекомуникацијске услуге, накнадну измјену увјета који су прихваћени у вријеме склапања уговора као и тешкоће до којих може доћи услијед неплаћања у подручју здравствених услуга.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

владавина права, појам владавине права кроз судску праксу, социјална држава,уговор, тужбе за заштиту колективних интереса и права, оврха, опћи увјети пословања, плаћање у року, увјет у опстанку здравственог сустава и услуга.

ЛИТЕРАТУРА:

Бачић, A., Права изгубљена у транзицији, Зборник радова Правног факултета у Сплиту, бр. 1-2/2005.

Јелинић, С., Услужно право – потврда стварања и вриједности даљњег обликовања и развоја, Зборник радова: Услуге и заштита корисника, Крагујевац 2020.

Маревић, Ј., Латински заувијек, Велика Горица, 2002.

Црнић, И., Устав РХ у пракси, Загреб, 2018.

Закон о поступку изванредне управе у друштвима од системског значаја за Републику Хрватску (Народне новине бр. 32/2017,

Закон о накнади за имовину одузету за вријеме југославенске комунистичке владавине (Народне новине, бр. 92/96, 92/99, 39/99, 42/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19).

Закон о парничном поступку (Службени лист СФРЈ бр. 4/77, 36/77, 36/80, 6/80, 69/82, 43/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91, Народне новине бр. 53/91, 91/92, 112/99,

129/00,  88/01,  117/03,  88/05,  2/07,  96/08,  84/08,  123/08,  57/11,  148/11.  –   службени

прочишћени текст, 25/13, 89/14, 70/19). Добронамјерни коментатор ће се у најмањој мјери дивити и сталности, с једне стране и промјенљивости „тог сталног закона“, с друге стране у 34 годишњој повијести кроз двије државе и два система.

Закон о електроничким комуникацијама (Народне новине, бр. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17).

Закон о заштити потрошача (Народне новине, бр. 41/14., 110/15., 14/19.)

Закон о услугама (Народне новине, бр. 80/11.)

Овршни закон (Народне новине, бр. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20). The Declaration of Indenpendence, Philadelphia, 4. VII 1776.

Француска декларација о правима човјека и грађанина од 26. VIII 1789.