ИНСТРУМЕНТИ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ СИСТЕМА УЈЕДИЊЕНОГ КРАЉЕВСТВА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 681-691

АУТОР(И): Миливоје Лапчевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.681L

САЖЕТАК:

У овом раду биће анализирани различити аспекти савремених покушаја реформисања система финансијског управљања у Уједињеном Краљевству. Традиционални модел јавног буџетирања у овој земљи није остао имун на трендове рапидног усвајања рационалистичких концепата моделирања система финансијског планирања, који су иницијално ослоњени на кровни идејни оквир – доктрину Нове јавне управе. У раду ће бити описани главни оперативни инструменти увођења нових идеја у британски систем финансијског управљања при чему ће бити указано и на кључне недостаке који су определили њихове домете у пракси јавног буџетирања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

буџетирање, Нова јавна управа, буџетирање засновано на учинцима, ефикасност.

ЛИТЕРАТУРА: