ПОСЕБНА ОДЕЉЕЊА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 313-329

АУТОР(И): Владимир Шебек

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.313S

САЖЕТАК:

Посебна тела за борбу против корупције, односно специјализоване антикорупцијске институције нису продукт новијег датума. Први специјализовани органи за борбу против корупције су се појавили већ половином прошлог века, али се сам почетак формирања оваквих орана везује за оснивање најзначајнијих специјализованих институција. Иако су њени ефекти на демократске институције и економски и друштвени развој одавно постали јасни, борба против корупције је тек недавно стављена високо на дневни ред међународне политике. С тим у вези, Конвенција УН против корупције, која је ступила на снагу 2005. године, има најуниверзалнији приступ овој проблематици, јер покрива веома широки спектар питања, укључујући формирање специјализованих тела одговорних, како за спречавање, тако и за борбу против корупције.

Узимајући у обзир претходно наведено, и намера аутора је да јавности представи организациона решења предвиђена Конвенцијом УН као и стандарде за њихово ефикасно деловање. Текст рада, поред представљања модела специјализованих антикорупцијских институција у свету, садржи и приказ антикорупцијског модела у Републици Србији  са приказом резултата анализе рада посебне организационе јединце полиције и посебних одељења јавних тужилаштава. Како би се упоредио учинак полицијског и тужилачког модела рада, извршена је анализа података пре и после ступања на снагу Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

корупција, борба против корупције, Конвенција Уједињених нација за борбу против корупције, Кривичноправна конвенција о корупцији, Специјализована тела за борбу против корупције.

ЛИТЕРАТУРА: