ЕЛЕКТРОНСКА ДЕМОКРАТИЈА И ЕЛЕКТРОНСКО ГЛАСАЊЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 137-154

АУТОР(И): Јелена Вучковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.137V

САЖЕТАК:

Активно учешће грађана и њихова партиципација у друштвеним активностима све више се одвија у виртуалном простору, употребом интернета и нових дигиталних технологија, па се поставља питање разумевања и дефинисања појма електронске демократије. Не може се говорити о постојању демократије у друштву уколико нема активног учешћа грађана у одлучивању о свим најважнијим питањима тог друштва (партиципација грађана). Уколико грађани своје свакодневне активности обављају све више употребом дигиталних технологија, онда се као природно намеће питање њихових активности у одлучивању о најважнијим питањима у друштву, такође дигиталним путем. Важна карика у легитимизацији и институционализацији овог процеса је изборни процес. Савремени уставни системи изборни процес заснивају на гарантији једнаког бирачког права свим учесницима тог процеса.

У том смислу је значајно одредити и појам електронског гласања, као битног елемента изборног процеса у оквиру електронске демократије. Ако пођемо од чињенице  да је у процес електронског гласања укључена савремена технологија, која није на једнак начин доступни свим грађанима, онда се питање обезбеђивања једнакости учесника у оваквом изборном процесу поставља као једно од основних питања и највећих изазова савременог високотехнолошки организованог друштва.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

електронска демократија, електронско гласање, онлајн гласање, савремена технологија, безбедност електронског гласања.

ЛИТЕРАТУРА: