МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРЕМА ЈУГОСЛОВЕНСКОМ КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ ОД 1929. ГОДИНЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 35-43

АУТОР(И): Биљана Гавриловић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.035G

САЖЕТАК:

Предмет анализе су мере безбедности према југословенском Кривичном законику од 1929. године. Значај анализе мера безбедности из Кривичног законика од 1929. године огледа се у томе што је њиме учињена прекретница у развитку кривичног права на простору Србије, с обзиром на то да су у њему први пут биле прописане мере безбедности у регистру кривичних санкција. Стога, циљ је да се кроз анализу мера безбедности из Кривичног законика од 1929. године, укаже на основе на којима је изграђен данашњи систем кривичних санкција.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

мере безбедности, кривичне санкције, социолошка школа, казнена филозофија.

ЛИТЕРАТУРА: