9th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education – TIE 2022 (2022) стр. 483-487

АУТОР(И): Miloš Papić, Dalibor Čukljević, Zoran Luković

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/TIE22.483P

САЖЕТАК:

U radu su prikazani veb-bazirani servisi i alati koji se koriste u programerskoj praksi a mogu ih koristiti nastavnici i učenici prilikom savladavanja gradiva koje se odnosi na programiranje a predviđeno je programima nastave i učenja za predmet Informatika i računarstvo u osmom razredu osnovne škole, odnosno Računarstvo i informatika u drugoj godini gimnazije. Rad ima za cilj da uputi nastavnike u postojanje datih alata i popularizuje njihovu upotrebu i prelazak na novi koncept nastave kada je reč o programiranju, shodno prednostima koje dati alati imaju u odnosu na svoje desktop verzije sa kojima su nastavnici upoznati kroz udžbenike svih izdavačkih kuća dostupne na domaćem tržištu.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

JupyterLab; JupyterLite; GitHub; Markdown; Google Colaboratory

ЛИТЕРАТУРА:

 • [1]Pravilnik o planu nastave i učenja za peti išesti razred osnovnog obrazovanja ivaspitanja i programu nastave i učenja zapeti i šesti razred osnovnog obrazovanja ivaspitanja (Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik,br. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20 i 17/21)
 • [2]Pravilnik o programu nastave i učenja zasedmi razred osnovnog obrazovanja ivaspitanja (Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik,br. 5/19, 1/20, 6/20, 8/20, 5/21 i 17/21)
 • [3]Pravilnik o programu nastave i učenja za osmirazred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (Sl.glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 11/19,2/20, 6/20, 5/21 i 17/21)
 • [4]Pravilnik o planu i programu nastave i učenjaza gimnaziju (Službeni glasnik RS – Prosvetniglasnik, br. 4/20)
 • [5]Zakon o udžbenicima (Sl. glasnik RS, br.27/2018)
 • [6]Katalog udžbenika za četvrti i osmi razredosnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeniglasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 2/21),dostupno na: https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/Katalog-udzbenika-za-IV-i-VII-razred-OS-1.docx.pdf
 • [7]Dopunа kataloga udžbenika za drugi razredsrednje škole – gimnazija i srednje stručneškole („Službeni glasnik RS – Prosvetniglasnik“ 3/20), dostupno na:https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/11/dopuna-katolga-2-razred-srednje-skole-i-gimnazije-opsteobrazovni-predmeti-202-21.pdf
 • [8]Onlajn kurs fondacije Petlja – Informatika iračunarstvo za 8. razred osnovne škole,dostupno na:https://petlja.org/biblioteka/r/kursevi/analiza-podataka
 • [9]Onlajn kurs fondacije Petlja – Računarstvo iinformatika za 2. razred gimnazije, dost. na:https://petlja.org/biblioteka/r/kursevi/analiza-podataka-gim
 • [10] Servis Binder, dostupan na:https://mybinder.org/
 • [11] Aniruddha Bhandari (2020). 10 CompellingReasons you Should Use JupyterLab for DataScience Coding, dostupno na:https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/06/10-powerful-reasons-jupyterlab-data-science/
 • [12] Jeremy Tuloup (2021). JupyterLite: JupyterWebAssembly Python, dostupno na:https://blog.jupyter.org/jupyterlite-jupyter-%EF%B8%8F-webassembly-%EF%B8%8F-python-f6e2e41ab3fa