Организовање часа српског језика по принципу дизајнерског мишљења на примеру обраде романа „Робинзон Крусо“

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 401-414)

АУТОР(И):  Јелена Павловић Јовановић, Данијела Милчић Ђошић

Е-АДРЕСА: jelena.pavlovic@filum.kg.ac.rs, danijelamilcicdjosic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.401PJ

САЖЕТАК:

Дизајнерско мишљење, концепт првобитно развијен у сфери дизајна, јесте специфичан начин организације наставе, који се од традиционалне наставе разликује по томе што ученици сами учествују у дефинисању проблема, већи је нагласак на процесу стварања и тестирања идеје и већи је удео евалуације. Циљ нам је да представимо могућу организацију часа српског језика по принципу дизајнерског мишљења на примеру дела Данијела Дефоа Робинзон Крусо. Ученици имају задатак да издвоје један проблем на који наилази Робинзон Крусо на пустом острву кроз технику питања како бих. Сами бирају проблем и израђују решење у корелацији са наставом Технике и технологије и Ликовне културе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

српски језик, дизајнерско мишљење.

ЛИТЕРАТУРА:

Ambrose, G. & Harris, P. (2010). Basic Design of Design Thinking. Lausanne: AVA Publishing. An Educator’s Guide to Design Thinking. Retrieved May 8, 2021 from the World Wide Web https://www.edelements.com/hubfs/Leadership%20 Development%20Pillar/The%20Eucator%27s%20Guide%20to%20design%20Thin king%20by%20the%20D.%20School%20St anford.pdf.

Design Thinking for Educators. New York City: Riverdale Country School & IDEO. Retrieved May 8, 2021 from the World Wide Web https://www.ideo.com/ post/designthinking-for-educators.

Fontichiaro, K. (2015). Design Thinking. Ann Arbor: Cherry Lake Publishing.

From PhD to Innovator (Participant Handout) (2020). Falling Walls Foundation: Young Entrepreneurs in Science (neobjavljeni material za učesnike radionice).

Ineta, L. (2014). Design Thinking in Pedagogy. Journal of Education. Culture and Society, 2, 63–74.

Panke, S. (2019). Design Thinking in Education: Perspectives, Opportunities and Challenges. Open Education Studies, 1, 281–306.

Ray, B. (2012). Design Thinking: Lessons for the Classroom. Retrieved May 8, 2021 from the World Wide Web https://www.edutopia.org/blog/design-thinking-betty- ray.

Ракоњац, Б. (2020). Креативне идеје за наставу српског језика и књижевности: Приручник за наставнике. Београд: Креативни центар.

Simon, H. (1996). The Sciences of the Artificial. Third Edition. Cambridge – London: The MIT Press.

Електронски извори

IDEO Design Kit. Retrieved May 8, 2021 from the World Wide Web https://www.designkit.org/methods?fbclid=IwAR01MoJhcPrOtRk8Y6wVY20pm7 qBkz5HQBsAteFh3XQn0unWV5zH2SC5DY.

8    Core    Abilities.    Retrieved     May    8,    2021    from    the    World     Wide     Web https://dschool.stanford.edu/about.