Да ли обуке наставника за рад у дигиталном окружењу утичу на промену односа према дигитализацији наставе?

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 331-340)

АУТОР(И): Дејан Љ. Голубовић

Е-АДРЕСА: dg205@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.331G

САЖЕТАК:

Циљ истраживања спроведеног у Економско-трговинској школи у Зајечару био је да се утврди да ли и у којој мери обуке наставника за рад у дигиталном окружењу утичу на промену односа према дигитализацији наставе. Спроведене су две онлајн анкете (Гугл упитник) у којима је учествовало 68 наставника. Прва је реализована на почетку пандемије вируса корона, а друга након 6 месеци.

У раду се пошло од хипотезе да ће наставници, након низа спроведених обука и непосредног искуства рада у дигиталном окружењу, у другом интервјуу уочити већи број предности и показати мањи степен отпора према дигитализацији наставе.

Ипак, резултати анкета су показали подједнако негативан однос, с тим што су разлози отпора различити – у првом се односе на већи обим посла, а у другом на непостојање непосредног контакта са ученицима и немогућност објективне процене ученичких постигнућа.

Закључак је да наставници у дигиталном моделу наставе препознају инхерентне слабости, због чега се он види само као допуна традиционалној настави.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

дигитализација, образовање, наставници, средња школа, наставна средства.

ЛИТЕРАТУРА:

Baek, Y. & Gibson, D. (2009). Digital simulations for improving education: learning through artificial teaching environments. New York: Hershey.

Beetham, H. & Sharpe, R. (2007). Rethinking Pedagogy for a Digital Age: Designing and delivering e-learning. New York: Routledge.

Brabazon,  T.  (2002).   Digital   Hemlock:   Internet   Education   and   the   Poisoning of Teaching. Sydney: University of New South Wales.

Bryman, A. (2012). Social Research Methods. New York: Oxford University Press. Johnson, K. & Magusin, E. (2005). Exploring the Digital Library: A Guide for Online Teaching and Learning. San Francisco: Jossey-Bass.