Srpski pisci i djela u ogledima Jovana Radulovića

Uzdanica XVIII 2 (JR) (2021), (str. 121-135)

AUTOR(I): Goran M. Maksimović

E-ADRESA: goran.maksimovic@filfak.ni.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.2.121M

SAŽETAK:

U raspravi je usmjerena pažnja na oglede Jovana Radulovića (1951‒2010), posvećene pojedinim srpskim piscima i nekim dragocjenim ličnostima iz srpske prošlosti. Pretežno se radi o stvaraocima sa prostora Dalmacije, kao onog užeg Radulovićevog zavičaja. Ukazujemo na tekstove o Gerasimu Zeliću, Simi Matavulju, Savi Bjelanoviću, Mirku Koroliji, Mariji Ilić-Agapovoj, Vladanu Desnici, koji su uglavnom nastali kao predgovori za izdanja njihovih djela ili su izgovoreni kao besjede povodom obilježavanja pojedinih jubileja. Bliske su im po koncepciji i besjede koje su nastale prilikom Radulovićevih dobijanja uglednih književnih nagrada („Bora Stan- ković”, „Petar Kočić”, „Branko Ćopić”, „Zlatni suncokret”). Analizirani tekstovi ukazuju na poetička prožimanja Radulovićevog djela sa tumačenim piscima, kao i spo- sobnost da u kratkim formama, kao što su ogled i esej, ukaže na suštinska umjetnička i poetička čvorišta u njihovim djelima.

KLJUČNE REČI:

ogled, esej, besjeda, rasprava, poetika, srpski pisci, istorijske ličnosti, Dalmacija.

LITERATURA:

IZVORI I LITERATURA
 • Radulović (1988): Jovan Radulović, Žitije Gerasima Zelića, pogovor, u: Gerasim Zelić, Žitije, Srpska književnost ‒ Memoari, dnevnici, autobiografije, knjiga 4, Beograd: Nolit, 477‒487.
 • Radulović (2001): Jovan Radulović, Uz ovaj izbor, pogovor, u: Simo Matavulj,
 • Deset najlepših priča, prir. Jovan Radulović, Beograd: Lirika, 201‒203.
 • Radulović (2007): Jovan Radulović, Deset najlepših priča Sime Matavulja,
 • Zrna iz pleve, Beograd: Biblioteka grada Beograda, 55‒58.
 • Radulović (2007a): Jovan Radulović, Sava Bjelanović, Zrna iz pleve, Beograd: Biblioteka grada Beograda, 51‒54.
 • Radulović (2007b): Jovan Radulović, Mirko Korolija, Zrna iz pleve, Beograd: Biblioteka grada Beograda, 23‒36.
 • Radulović (2007v): Jovan Radulović, Uz Odabrane radove Marije Ilić-Aga- pove, Zrna iz pleve, Beograd: Biblioteka grada Beograda, 37‒46.
 • Radulović (2007g): Jovan Radulović, Sto godina od rođenja Vladana Desnice,
 • Zrna iz pleve, Beograd: Biblioteka grada Beograda, 5‒22.
 • Radulović (2007d): Jovan Radulović, Nagrada Bora Stanković, Zrna iz pleve, Beograd: Biblioteka grada Beograda, 101‒104.
 • Radulović (2007đ): Jovan Radulović, Nagrada Branko Ćopić, Zrna iz pleve, Beograd: Biblioteka grada Beograda, 105‒108.
 • Radulović (2007e): Jovan Radulović, Nagrada Petar Kočić, Zrna iz pleve, Beograd: Biblioteka grada Beograda, 109‒110.
 • Radulović (2007ž): Jovan Radulović, Nagrada Vitalove fondacije Zlatni suncokret, Zrna iz pleve, Beograd: Biblioteka grada Beograda, 97‒100.