Pozorišne drame Jovana Radulovića 

Uzdanica XVIII 2 (JR) (2021), (str. 39-52)

AUTOR(I): Radomir Putnik

E-ADRESA: radomirputnik@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.2.039P

SAŽETAK:

U radu se analiziraju tri pozorišne drame Jovana Radulovića; premda delo ovoga istaknutog pisca prevashodno pripada književnom rodu proze, izvesno je da značajnu stavku u njegovom ukupnom opusu predstavljaju i dramski tekstovi koji su, veoma često, komplementarni sa njegovim pripovetkama i romanima. Posebnu celinu predstavljaju Radulovićevi scenariji pisani za televiziju, i ovi radovi tek treba da budu stručno istraženi. Tri pozorišne drame, Golubnjača, Učitelj Dositej i Bora pod okupacijom predstavljaju Jovana Radulovića kao uspešnog dramskog autora čija dva ostvarenja, nažalost, još uvek nisu doživela scensku postavku.

KLJUČNE REČI:

dramski tekst, socijalna, ekonomska i kulturna beda, zatvorena društvena zajednica, nasilje, potčinjavanje naroda, jezik, verski ratovi, nacionalna ugroženost, okupacija, lažni moral, etičnost

LITERATURA:

  • Gluščević (2008): Zoran Gluščević, Dramsko-scenska simbolika i njene po- ruke, u: Jovan Radulović: Slučaj Golubnjača za i protiv, Beograd: „Filip Višnjić”. Marjanović (1993): Petar Marjanović, Život između želje i zbilje, u: Jovan Radulović: Drame, Beograd: BIGZ.
  • Mirković (1991): Čedomir Mirković, Na graničnoj liniji, Politika, 22. 3. 1991, 19.
  • Mujčinović (2008): Avdo Mujčinović, Mićukino tragično nasleđe, u: Jovan Radulović: Slučaj Golubnjača za i protiv, Beograd: „Filip Višnjić”.
  • Stamenković (1987): Vladimir Stamenković, Savremena drama I, Beograd: Nolit.