Uočavanje zakonitosti i pravila u početnoj nastavi matematike

Uzdanica XVIII 1 (2021), (str. 325-338)

AUTOR(I): Ivana R. Jovanović, Nenad R. Vulović

E-ADRESA: ivanajovanovic014@gmail.com, vlnenad@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.1.325J

SAŽETAK:

U vremenu brzih promena i tehnološkog razvoja kao ključni zadatak nastave matematike nameće se podsticanje i razvijanje matematičkog mišljenja. Nastava matematike značajna je i u životu svakog pojedinca jer matematika prožima sve oblasti ljudske delatnosti, a matematičko mišljenje neophodno je i za rešavanje mnogih problema u svakodnevnom životu i radu svakog pojedinca. Sposobnost uočavanja zakonitosti i pravila u početnoj nastavi matematike je jedna od sposobnosti matematičkog mišljenja, tačnije logičkog, i njeno podsticanje i razvijanje u nastavi doprinosi podsticanju i razvijanju matematičkog mišljenja. U ovom radu ukazaćemo na konkretne primere zadataka kojima se u početnoj nastavi matematike podstiče i razvija sposobnost uočavanja zakonitosti i pravila i analizirati rezultate istraživanja sprovedenog u cilju ispitivanja efekata primene navedenih zadataka. Uzorak istraživanja predstavlja 238 učenika trećeg razreda osnovne škole. Rezultati istraživanja pokazuju da je nakon primene eksperimentalnog programa došlo do značajnog napredovanja sposobnosti uočavanja zakonitosti i pravila kod učenika eksperimentalne grupe. Rezultati potvrđuju da je navedenu sposobnost moguće podsticati i razvijati u početnoj nastavi matematike.

KLJUČNE REČI:

početna nastava matematike, sposobnost uočavanja zakonitosti i pravila, matematički zadatak, matematičko mišljenje, logičko mišljenje

LITERATURA:

Dejić, Mihajlović (2014): M. Dejić, A. Mihajlović, Matematička darovi- tost, Beograd: Učiteljski fakultet.

Malinović, Malinović Jovanović (2002): T. Malinović, N. Malinović Jovano- vić, Metodika nastave matematike, Vranje: Učiteljski fakultet.

Maričić, Špijunović, Cotič, Felda (2017): S. Maričić, K. Špijunović, M. Co- tič, D. Felda, Matematičko mišljenje u početnoj nastavi matematike, Koper: Založba Univerze na Primorskem.

Maričić (2018): S. Maričić, Matematika 1, radna sveska za prvi razred osnovne škole, 1. deo, Beograd: BIGZ.

Maričić, Đurović (2019): S. Maričić, D. Đurović, Matematika 1, radna sveska za drugi razred osnovne škole, 1. deo, Beograd: BIGZ.

Pikula, Milinković (2015): M. Pikula, D. Milinković, Metodika početne nastave matematike, Pale: Filozofski fakultet.

Popović, Vulović, Anokić, Kandić (2016): B. Popović, N. Vulović, P. Ano- kić, M. Kandić, Maša i Raša, Matematika 2, radna sveska za drugi razred osnovne škole, 2. deo, Beograd: Klet.

Popović, Vulović, Anokić, Kandić (2018b): B. Popović, N. Vulović, P. Ano- kić, M. Kandić, Maša i Raša, Matematika, Udžbenik za prvi razred osnovne škole, 1. deo, Beograd: Klet.

Prvanović (1970): S. Prvanović, Metodika nastave matematike, Beograd.

Špijunović (1999): K. Špijunović, Osnovne logičke operacije u udžbeniku matematike za 3. razred osnovne škole, Vrednosti savremenog udžbenika, Zbornik radova sa naučnog skupa, Užice: Učiteljski fakultet, 347–366.

Špijunović, Maričić, (2016): K. Špijunović, S. Maričić, Metodika po- četne nastave matematike, Užice: Učiteljski fakultet.