Razvoj nastave nemačkog jezika na Liceju (1838‒1863)

Uzdanica XVIII 1 (2021), (str. 245-267)

AUTOR(I): Nada M. Krnjaić-Cekić

E-ADRESA: nadakrnjaiccekic47@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.1.245K

SAŽETAK:

Imajući kao polaznu osnovu arhivsku građu fondova Arhiva Srbije kao najpouzdanije izvore za istorijsko proučavanje, suočeni sa činjenicom da oni ne dopuštaju da se mnogo toga dozna, cilj nam je da ovim radom, iz publikacija arhivske građe i postojećih članaka, sve do sada istraženo objedinimo, da damo celovitiji pregled i eventualno unesemo ono što je izostavljeno ili nedovoljno naglašeno, naročito kada je u pitanju sama visokoškolska nastava nemačkog jezika, njen karakter i sadržaj na ovoj najvišoj školskoj ustanovi tadašnje Srbije.

KLJUČNE REČI:

nemački jezik, nastavnici, udžbenici, gramatika, deduktivna metoda

LITERATURA:

Arhiv Srbije, Kneževa Kancelarija (1818‒1839); Licej (1838‒1863); Mini- starstvo Prosvete ‒ P (1838‒1863).

Ašbah (1865): Joseph Aschbach, Geschichte der Wiener Universität, 500 Jahres- feier, Wien.

Babić (1965): Predrag Babić, Licej otvara vrata, Nastava i vaspitanje, XIV, 1‒2,78‒79.

Baralić (1967): Dragoljub Baralić, Zbornik zakona i uredaba o Liceju, Velikoj školi i UB.

Bue (1889): Ami Boue, Die europäische Turkei, Wien.

Branković (1847): Konstantin Branković, Slovo o slavi Liceuma K. S. na Sv. Savu.

Branković (1865): Kosta Branković, Razvitak Velike škole. Beseda o 25-go- dišnjici Liceja na Sv. Savu 1864, Glasnik Srbskog učenog društva, 18, knjiga I.

Briker (1944): Christian Brücker, Deutsche Spuren in Belgrad, Beograd.

Carić (1977): Žarko Carić, Udžbenici nemačkog jezika u Srbiji i C. Gori 1914, Beograd.

Carić (1980): Žarko Carić, Nastava nemačkog jezika na Liceju, Godišnjak grada Beograda, XXVII, 131‒141.

Čubrilović (1970): Vasa Čubrilović, Beograd ‒ nacionalno i kulturno sre- dište Srbije u 19. veku, Zbornik radova SANU, 217‒241.

Ćorović (1924): Vladimir Ćorović, Veze Francuske sa Srbima u prošlosti, Srpski književni glasnik, XIV, 586‒592.

Dimić, Dimić (1959): Natalija Dimić, Platon Dimić, Nastava u Beograd- skom Liceju u toku prve dve godine njegovog postojanja, Savremena škola, 1‒2, 57‒68.

Dimić, Dimić (1960): Natalija Dimić, Platon Dimić, Nastava u Liceju od osnovanja njegovog pravnog odeljenja do donošenja „Ustrojenija” 1844. godine, Savremena škola, 7‒8, 387‒397.

Dimić, Dimić (1961): Natalija Dimić, Platon Dimić, Nastava u Liceju od donošenja „Ustrojenija” 1844. godine do njegove reforme 1853. godine, Savremena škola, 7‒8, 395‒407.

Dimić, Dimić (1968): Natalija Dimić, Platon Dimić, Nastava u Liceju od njegovog preuređenja 1853. godine do njegovog pretvaranja u Veliku školu 1863. go- dine, Zbornik za historiju školstva i prosvjete, Zagreb, 4, 253‒266.

Dimitrijević (1973): Radmilo Dimitrijević, Prilog istoriji razvitka BU,

Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, 39, 257‒264.

Dobrenov (1987): Marija Dobrenov, Udžbenici za nemački jezik u Karlovačkoj gimnaziji od njenog osnivanja do kraja Prvog svetskog rata, Zbornik radova Instituta za strane jezike i književnost, Novi Sad, 8, 346‒373.

Dobrenov (1988): Marija Dobrenov, Udžbenici za nemački jezik u Novosad- skoj gimnaziji od osnivanja do Prvog svetskog rata, Zbornik radova Instituta za strane jezike i književnost, Novi Sad, 9, 365‒393.

Đorđević (1922): Tihomir Đorđević, Razvitak varoši u Srbiji za vreme vlade kneza Miloša Obrenovića 1815‒1839, Srpski književni glasnik, VI, 505‒512. Đorđević (1927): Tihomir Đorđević, Nauka u Srbiji od vlade knjaza Miloša Obrenovića, Srpski književni glasnik, 21, 351‒355.

Đorđević (1946): Tihomir Đorđević, Srbija pre sto godina, knj. I‒II, Beo- grad: Prosveta.

Đorđević (1950): Živojin Đorđević, Škole i prosveta u Srbiji 1700‒1850, Beograd: Znanje.

Gavrilović (1908a): Mih. Gavrilović, Miloš Obrenović, knj. I‒III, Beograd. Gavrilović (1908b): Mih. Gavrilović, Miloš Obrenović i Vuk St. Karadžić, Novi Sad.

Gavrilović (1901‒1904): Andra Gavrilović (ur.), Znameniti Srbi XIX veka, I‒III, Zagreb: Srpska štamparija.

Godišnji izveštaj (1901): Godišnji izveštaj o Višoj ženskoj školi kraljice Drage u Beogradu 1901. godine.

Grujić (1955a): Vladimir Grujić, Prvi profesori Pravoslovnog fakulteta na Liceju u Kragujevcu i Beogradu, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 4, 448‒455.

Grujić (1955b): Vladimir Grujić, Pravničko obrazovanje na Liceju posle 1844, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 14, 77‒85.

Grujić (1967): Vladimir Grujić, Više obrazovanje u Srbiji za prvih sedam decenija 19. veka, Godišnjak grada Beograda, knj. XIV, 203‒254.

Grujić (1975): Vladimir Grujić, Nastava na Filozofskom fakultetu od osni- vanja do polovine prošlog veka, Godišnjak Muzeja grada Beograda, knj. 4, Beograd.

Grupa autora (1983): Istorija srpskog naroda, I‒VI, 2, Beograd.

Jovanović (1925a): Slobodan Jovanović, Carigradski put kneza Milana, Srpski književni glasnik, XVI, 44‒49.

Jovanović (1953): Ž. P. Jovanović, Licej i njegov prvi rektor, Politika, 25. 1. 1953.

Jordanović (1988): Branislava Jordanović, Rektori Liceja, Velike škole i Univerziteta u Beogradu 1838‒1988, Beograd.

Jugović (1939): Miodrag Jugović, Prva beogradska gimnazija (1839‒1939), Beograd.

Karić (1886): B. Karić, Školovanje u Srbiji, Beograd.

Kovačević (1948): Božidar Kovačević, Od Liceja do Univerziteta (1838‒1948), Duga, 4, 177‒188. Knjažeska kancelarija KK ‒ 1815‒1839.

Ljušić (1988): Radoš Ljušić, Licej 1838‒1863, Zbornik dokumenata, Beograd.

Medenica (1935): Rad. Medenica, Počeci nastave nemačkog jezika u Srbiji i reforme J. St. Popovića, Strani pregled, 5, 1‒4, 122‒137.

Milićević (1868): Milan Milićević, Škole u Srbiji od početka ovoga veka do kraja školske 1867. godine, Glasnik Srpskog učenog društva, knj. VI.

Milićević (1888): Milan Milićević, Pomenik znamenitijih ljudi u srpskog naroda novijega doba, Beograd.

Milisavac (1949): Živan Milisavac, Proslava stogodišnjice Beogradskog univerziteta, Letopis Matice srpske, knj. 363, 59‒60.

Milivojev, Vuković (1963): J. Milivojev, Đ. Vuković, Licej postaje Velika škola, 100-godišnjica Univerziteta, Student, br. XVIII, 7.

Mišić (1938): Smilja Mišić, Iz istorije Beogradskog Liceja, Povodom bliske stogodišnjice od osnivanja Liceja, Srpski književni glasnik, LIII, 7.

Mučalica (1963): Olga Mučalica, Od Liceja do Univerziteta u Beogradu (1838‒1920), Nastava i vaspitanje, XII, 9‒10, 455.

Naučni radnici Beogradskog Liceja, Velike škole i Univerziteta (1949). Nikolić (1845): Sergije Nikolić, Slovo prilikom slave na Sv. Savu u Beogradu 1845. godine. Govor rektora.

Nikolić (1935): Milen Nikolić, Spomenica Kragujevačke gimnazije 1833‒1933, Kragujevac.

Nikolić (1988): Milen Nikolić, Liceum knjažestva srbskog u Kragujevcu, Beograd: Vuk Karadžić.

Novakov (1954): Dragoljub Novakov, Prilog istoriji Kragujevačkog Liceja 1840, Naučni zbornik Matice srpske (serija društvenih nauka), 8, 127‒131. Novine srbske (1834‒1863).

Obradović (1959): Nikola Obradović, Od Liceja do Mašinskog fakulteta, Beograd.

Petrović (1939): Kosta Petrović, Iz istorije Karlovačke gimnazije 1791‒1851, sv. 2.

Petrović (1951): Kosta Petrović, Istorija pravoslavne velike gimnazije karlovačke, MS, 12.

Popović (1909): Đorđe Popović, Novosadska srpska gimnazija, Novi Sad. Popović (1899): Stevan Popović, Velika gimnazija karlovačka od godine 1848. do danas, Sremski Karlovci.

Polovina (1964): Pera Polovina, Udžbenici francuskog jezika kod Srba do 1914. godine, Beograd: Društvo za strane jezike i književnost.

Polovina (1971): Pera Polovina, Nastava i udžbenici francuskog jezika u Srbiji do 1873. godine, Anali Filološkog fakulteta, 9, 109‒149.

Popović (1950): Olga Popović, Biblioteka srpskog Liceuma, Bibliotekar, 1‒2. Popović (1925): Pavle Popović, Intelektualne veze francusko-srpske, Srpski književni glasnik, XIV, 583‒585.

Predić (1938): Milan Predić, Nemački kao svetski jezik, Srpski književni glasnik, 55, 457.

Radević (1971): Milorad Radević, Počeci nastave ruskog jezika u Srbiji (1852‒1864), Nastava i vaspitanje, 20, 493‒505.

Samardžić (1963): Radovan Samardžić (ur.), Sto godina Filozofskog fakulteta 1863‒1963, Beograd.

Simonović (1985): Miroslava Simonović, Razvoj nastave stranih jezika u Srbiji (1820‒1863), Zbornik Istorijskog muzeja Srbije, Beograd, 22, 51‒102.

Slankamenac (1952): Prvoš Slankamenac, Osnivanje i karakter Beogradskog Liceja, Savremena škola, 3‒4, XIV, 9‒38.

Spasić (1971): Živomir Spasić, Atanasije Nikolić, Koraci, Kragujevac, VI, 7‒8, 328‒331.

Stojančević (1952): Vladimir Stojančević, Knez Miloš i zaštita srpske granice za vreme epidemije kuge u Turskoj 1836‒1838, Istorijski glasnik, Beograd. Stranjaković (1940): Vladimir Stranjaković, Srbija, privlačno mesto Jugoslovena 1844‒1848, Srpski književni glasnik, 61, 508‒524.

Tipa (1900): Petar A. Tipa, Gimnazija kralja Aleksandra I u 19. veku, Beograd.

Tešić (1965): Vladeta Tešić, Sto godina od donošenja zakona o ustrojstvu realke u Srbiji, Nastava i vaspitanje, 14, 1‒2.

Ustrojenije javnog učilišta nastavljenija od 23. 9. 1844, Zbornik zakona 1845.

Šafarik (1847): Janko Šafarik, O proslavi Sv. Save u Liceumu, Srbske novine, 5, 18.

Šulc (1855): Antonije Šulc, Praktično nastavlenie u nemačkom jeziku za srbsku mladež, čast prva, Beograd.