САВИНЕ БЕСЕДЕ У СТУДЕНИЦИ И ЖИЧИ У ДОМЕНТИЈАНОВОМ „ЖИТИЈУ СВЕТОГ САВЕ“

Наслеђе 50 (2021), стр. 191-202

АУТОР(И): Анка Ж. Симић

Е-АДРЕСА: anka.simic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2150.191S

САЖЕТАК:

Предмет овога рада јесте Доментијаново Житије Светог Саве, тачније три беседе које се у Житију налазе, а које је Сава изговорио – две у Студеници и једну у Жичи. Нарочиту пажњу посветићемо наглашеној реторичкој димензији Савиних беседа, као и визији света и живота Светог Саве, као првог српског просветитеља и философа у оквирима православне теологије. Указаћемо на посебност Савиног бесеђења као проповеданог и посведоченог богословља и духовности којa се одликује саборним карактером и најширим еклезијалним димензијама, попут богословља Светих oтаца православља кроз векове.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Свети Сава, беседе, јеванђелско православље, благочешће, црквеност

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
 • Domentijan (1970):  Život Svetog Save, Stara srpska književnost, I, predgovor, izbor  i redakcija Dragoljub Pavlović, Novi Sad: Matica srpska, Beograd: Srpska književna zadruga, 117–309.
Литература
 • Bećković 2006: M. Bećković, Svetosavski put – put do univerzuma, u: Sveti Sava: princ i prosvetitelj, redakcija Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije Radović, Cetinje: Svetigora.
 • Bogdanović 1991: D. Bogdanović, Stara srpska književnost, Beograd: Dosije.
 • Bojović 2012: D. Bojović, Medoslovesni jezik Svetog Save, Letopis Matice srpske, ured- nik Ivan Negrišorac, god. 188, knj. 490, sv. 4–5, Novi Sad: Matica srpska, 786–788.
 • Živković 2004: D. S. Živković, Istorija filosofije u Srba, knj. 1, Od Save do Dositeja, Pančevo: Mali Nemo.
 • Jevtić 1991: A. Jevtić, Bogoslovlje Svetog Save, Vrnjačka Banja: Sv. Simeon Mirotočivi. Jovanović 2006: T. Jovanović, Sveti Sava kao pisac i književni lik, Književnost i jezik, časopis Društva za srpski jezik i književnost Srbije i Društva za srpski jezik i književnost Crne Gore, urednik Ljiljana Bajić, LIII, 1–2, Beograd: Čigoja štampa, 11–19.
 • Juhas Georgievska 2003: Lj. Juhas Georgievska, Život Svetog Save od Domentijana: istorija teksta, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti.
 • Kašanin 2002: M. Kašanin, Srpska književnost u srednjem veku, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Mosurović 1991: M. Mosurović, Sveti Sava: prvi srpski prosvetitelj, Beograd: Dereta. Petrović 2014: T. Petrović, Umeće govorenja, Novi Sad: Prometej.
 • Popović 2001: J. Popović, Pravoslavna crkva i ekumenizam: Svetosavlje kao filosofija života, Beograd: Finegraf.
 • Simović 1991: R. Simović, Sveti Sava: prvi srpski prosvetitelj, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Tadić 2007: Lj. Tadić, Javnost i retorika, Beograd: Zavod za udžbenike: Službeni glasnik.
 • Trifunović 1990: Đ. Trifunović, Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova, Beograd: Nolit.
 • Ćorović 2005: V. Ćorović, Istorija Srba, Beograd: Alnari.
 • Cvitković 2009: I. Cvitković, Rečnik religijskih pojmova, Novi Sad: Prometej.