Категорија 50

АВАНГАРДНИ МАНИФЕСТИ И УБРЗАЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Наслеђе 50 (2021), стр. 423-435 АУТОР(И): Драган Б. Бошковић Е-АДРЕСА: boskovicbdragan@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рaд испитује феномен брзине у књижевности која се у окви- рима авангардних текстова радикално репрезентује. Модернистичко убрзање књижевности иманентно је поетици манифеста:…

Детаљније

СУСРЕТ СТВАРАЛАЧКИХ ИМАГИНАЦИЈА ЈЕРОНИМА БОША И НОВИЦЕ ТАДИЋА

Наслеђе 50 (2021), стр. 405-422 АУТОР(И): Јелена С. Младеновић Е-АДРЕСА: jelena.mladenovic@filfak.ni.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Познатог холандског сликара Јеронимa Боша (1450–1516) и савременог српског песника Новицу Тадића (1949–2011) повезује најпре стваралачка имагинација која је на сликарском платну…

Детаљније

УБИСТВО И САМОУБИСТВО У НАОПАКОЈ БАЈЦИ – „ОЛУЈАЦИ“ ИВЕ АНДРИЋА

Наслеђе 50 (2021), стр. 389-403 АУТОР(И): Ђорђе Р. Радовановић Е-АДРЕСА: djordje.radovanovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализира суицидална поетика Андрићеве приповетке „Олујаци”. Као најочигледнији пример укрштања и преплитања разноврсних мотива и топоса из усмене књижевности,…

Детаљније

„КАД БИХ БИО ИСТОРИЧАР“: ВУЛКАНИ И ИСТОРИЈА У РОМАНУ „КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА“ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

Наслеђе 50 (2021), стр. 371-388 АУТОР(И): Часлав В. Николић Е-АДРЕСА: caslav.nikolic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Понављајући са Слотердијком Дилтајево питање о могућности историјске спознаје, наше тумачење осветљава перспективу јунака романа Код Хиперборејаца Милоша Црњанског. Тај јунак о…

Детаљније

ЗНАЦИ ПЕСНИЧКОГ КОНЦЕПТА У РАНИМ ЕСЕЈИМА MИОДРАГА ПАВЛОВИЋА

Наслеђе 50 (2021), стр. 359-370 АУТОР(И): Ђорђе М. Деспић Е-АДРЕСА: djordje.despic@ff.uns.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад настоји да на примеру неколико есеја из прве есејистичке књиге Миодрага Павловића, Рокови поезије, укаже на знаке њего- вог будућег поетичког…

Детаљније

ФРАЗЕОЛОШКЕ ЈЕДИНИЦЕ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ КОНСТРУКЦИОНЕ ГРАМАТИКЕ

Наслеђе 50 (2021), стр. 341-358 АУТОР(И): Анђелка Д. Пејовић Е-АДРЕСА: andjelka.pejovic@fil.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Фразеолошке јединице до сада су првенствено анализиране  са лексичко-семантичког, когнитивнолингвистичког, етнолингвистичког и прагматичког становишта. Последњих  година им  се приступа и из перспективе…

Детаљније