НЕПОЗНАТИ СТУДЕНИЧКИ ПРЕПИС „ПРОЛОШКОГ ЖИТИЈА СВЕТОГ СИМЕОНА“

Наслеђе 50 (2021), стр. 181-190

АУТОР(И): Маја М. Анђелковић

Е-АДРЕСА: zmajce7@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2150.181A

САЖЕТАК:

У раду се анализира Пролошко житије Светог Симеона, на основу до сада непознатог студеничког преписа Р7,  насталог 1831. године, и утврђује се његово место у рукописној традицији. Према особеностима Житијa, утврђено је да овај препис припада тзв. млађој стиховној редакцији синаксара која нема стихове. На крају рада доносимо издање и превод овог Симеоновог пролошког житија, које је у рукопису забележено под насловом Житије Светог Оца Симеона.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Пролошко житије Светог Симеона, манастир Студеница, пролог, синаксар, Србљак

ЛИТЕРАТУРА:

 • Anđelković 2018: М. Анђелковић, Студенички типик Светог Саве, у: Свети Сава, Студенички типик / Saint Sava, The Studenica Typikon / Святой Савва, Студеницкий типикон, ur. М. Anđelković, T. Rakićević; prevod sa srpskoslovenskog i tekstološke napomene M. Anđelković, Studenica: Mana- stir Studenica, 13–25.
 • Anđelković 2019a: M. Anđelković, U početku beše Reč: o knjigama manastira Stu- denice, Kulturno nasleđe manastira Studenice, ur. M. Anđelković, M. Matić, Studenica: Manastir Studenica, 55–75.
 • Anđelković 2019b: M. Anđelković, Savino Žitije Svetog Simeona i intertekstualnost, Niš: Crkvene studije 16/1 (Tematski broj o Svetom Savi), 329–346.
 • Anđelković 2020: M. Anđelković, Intertekstualne veze Savinog Žitija Svetog Sime- ona i I i II Hilandarske povelje, Osam vekova autokefalije Srpske Pravoslavne Crkve [Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Osam vekova autokefalije Srpske Pravoslavne Crkve (1219-2019): istorijsko, bogoslovsko i kulturno nasleđe], knj. 2, Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet, 229–237.
 • Anđelković 2020b: Projekat uređenja Biblioteke manastira Studenice – od tradicije do savremenih standarda, Saradnja biblioteka sa bibliotekama tradicionalnih crkava i verskih zajednica u Republici Srbiji: zbornik radova stručnog  skupa [na temu] saradnja biblioteka sa bibliotekama tradicionalnih crkava i verskih zajednica u Republici Srbiji, Kraljevo, 5, 6. i 7. oktobar 2020, 159–178.
 • Bogdanović 1976a: D. Bogdanović, Prološko žitije Svetog Simeona, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Br. 42, Sv. 1–4, 9–19.
 • Bogdanović 1976b: D. Bogdanović, Još jedan prilog istraživanju prološkog žitija Svetog Simeona, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Knj. 24, Sv. 3, 391–393.
 • Jovanović 2016: T. Jovanović, Sinaksarsko žitije svetog kralja Milutina patrijarha Danila Banjskog, Manastir Studenica: 700 godina Kraljeve Crkve, Beograd: SANU, 215–236.
 • Mošin 1955: Vladimir Mošin, Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije, I. dio – Opis rukopisa, Zagreb: JAZU.
 • Mošin 1959: V. Mošin, Slavenska redakcija prologa Konstantina Mokisijskog u svjet- losti vizantijsko-slavenskih odnosa XII–XIII vijeka, Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije, II (1959), 17–68.
 • Mošin 1971: V. Mošin, Slovenski rakopisi vo Makedonija, Skopje: Arhiv na Makedonija. Naumov 2009: A. Naumov, Staro i novo. Studije o književnosti pravoslavnih Slovena, Niš: Centar za crkvene studije.
 • Petkov 2000: G. Petkov, Stišnijat prolog v starata b’lgarska, sr’bska i ruska liter- atura, Plovdiv. [orig. Г. Петков, Стишният пролог в старата българска, сръбска и руска литература, Пловдив]
 • Radojičić 1951: Đ. Sp. Radojičić, Iz stare srpske književnosti 3. Siluanovi stihovi (iz početka XV veka), Zbornik radova Instituta za proučavanje književnosti, SAN 1 (1951), 52–56.
 • Radojičić 1960: Đ. Sp. Radojičić, Antologija stare srpske književnosti, Beograd: Nolit. Radulović 2019: M. Radulović, Prološka žitija Sv. Save i Sv. Simeona i njihovi stihovi, Crkvene studije, 2019/16, 477–490.
 • Rakićević 2016: T. Rakićević, Eshatološka vizija Teodora Studita (Hilandar 387) u Kti- torskom žitiju Tipika Manastira Studenice (IX H 8 [Š 10]), ZRVI, 53, 179–208. Stanojević 1937: S. Stanojević, Istorija srpskog naroda u srednjem veku 1, Izvori i istoriografija, knj. 1, Beograd.
 • Sveti Sava 2020а: Sveti Sava, Žitije Svetog Simeona, priređivanje, prevod sa srp- skoslovenskog i tekstološke napomene Maja Anđelković = La Vie de Saint Siméon / Saint Sava; présentation de l’ouvrage, traduction du serbe slavon et les notes textologiques Maja Anđelković = Das Leben des Heiligen Simeon / Der Heilige Sava; Herausgabe, Übersetzung aus dem Serbisch-Kirchenslaw- ischen und textkritische anmerkungen Maja Anđelković; ur. M. Anđelković, T. Rakićević, Studenica: Manastir Studenica
 • Sveti Sava 2020b: Sveti Sava, Žitije Svetog Simeona, priređivanje, prevod sa srpskoslov- enskog i tekstološke napomene Maja Anđelković = Vita di San Simeon / Santo Sava; redazione, traduzione dal serbo-slavo al serbo contemporaneo e stesura di note sono a cura di Maja Anđelković = 圣西梅恩传/ 圣萨瓦; 编辑,塞尔维亚斯拉夫原文译者以及注释玛雅安杰勒口维奇,正教授; ur. M. Anđelković, T. Rakićević, Studenica: Manastir Studenica
 • Trifunović 1990: Đ. Trifunović, Azbučnik srpskih srednjovekovnih pojmova, Drugo, dopunjeno izdanje, Beograd: Nolit.
 • Turilov 2006: A. A. Turilov, K istorii Stišnogo prologa, Drevnjaja Rus’. Voprosy medi- evistiki 23/1 (2006) 70–75. [orig. А. А. Турилов, К истории Стишного пролога на Руси, Древняя Русь. Вопросы медиевистики 23/1 (2006) 70–75]
 • Turilov 2012: A. A. Turilov, Zabytye i maloizvestnye fakty iz istorii drevnejšego perevoda Prologa u južnyh slavjan (k probleme „pervogo vostočno-slav- janskogo vlinijanija”), Slavjanovedenie 2 (2012) 8–26. [orig. А. А.Турилов, Забытые и малоизвестные факты из истории древнейшего перевода Пролога у южных славян (к проблеме „первого восточно-славянского влияния”), Славяноведение 2 (2012) 8–26]
 • Šakota 2015: M. Šakota, Studenička riznica, Novi Sad, Manastir Studenica: Platoneum.
 • Špadijer 2014: I. Špadijer, Svetogorska baština. Manastir Hilandar i stara srpska književnost, Beograd: Čigoja štampa.
 • Špadijer 2018: I. Špadijer, Nepoznati atonski prepis Savine službe Svetom Simeonu, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, br. 84, 103–111.
 • Špadijer 2019: I. Špadijer, Počeci srpske himnografije. Savina Služba Svetom Simeonu, Beograd: Čigoja štampa.