ОД КАМЕНА НИКОМ НИ КАМЕНА

Наслеђе 50 (2021), стр. 163-180

АУТОР(И): Лидија Д. Делић

Е-АДРЕСА: lidija.boskovic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2150.163D

САЖЕТАК:

Као основа традиционалне архитектуре и геолошког састава великог дела балканске територије камен је неминовно  обележио епску слику света. Епика га је уз то памтила и као део обреда сахрањивања, као средство магијског проклињања и као елемент обичајне праксе (ношење камена о врату). У много већој мери активирана је, међутим, његова симболичка  димензија.  Због низа особина захвалних за метафорички трансфер –  непокретан, тежак, постојан, чврст, хладан, јалов, нежив, материја страна људској конституцији – камен је у концептуалним оквирима фолклора имао изузетно важну улогу. Практично сваки од поменутих аспеката постао је генератор усмених формула и идиоматике шире (камен станац, срце камено, тврд као камен итд.). Путем камена активирани су у религиозном кључу мотиви чуда (вода која провире из камена) и акцентована чворишта етнокултурног модела, какви су чврстина задате речи или вере.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Камен, камен станац, срце камено, концептуализација, метафора, усмена епика

ЛИТЕРАТУРА:

 • Antonijević 1966: D. Antonijević, Neki elementi kulta predaka u posmrtnim običa- jima sokobanjskih sela, u: V. Žganec (ur.), Rad XI kongresa Saveza folklorista Jugoslavije u Novom Vinodolu 1964, Zagreb: Savez folklorista Jugoslavije, 391–395.
 • Andrejić, Kostić 2005: Lj. Andrejić, S. Kostić, Prilog bibliografiji kamen u životu, običajima i verovawima našeg naroda, Beograd: Glasnik Etnografskog muzeja, 69, Beograd, 231–331.
 • Antonijević 1971: D. Antonijević, Aleksinačko pomoravlje, Beograd: SANU.
 • Barišić Joković 2007: V. Barišić Joković, Reči koje ubijaju: antologija kletvi, Novi Sad: Artprint.
 • B: Narodne pjesme iz starijih, najviše primorskih zapisa, sabrao i na svijet izdao Val- tazar Bogišić, knjiga prva sa raspravom o „bugaršticama” i s rječnikom, Biograd: Glasnik Srpskog učenog društva, 1878.
 • Čajkanović 1994: V. Čajkanović, Studije iz srpske religije i folklora 1910–1924, Beograd: SKZ et. al.
 • Delić 2006: L. Delić, Život epske pesme: „Ženidba kralja Vukašina” u krugu varija- nata, Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Detelić, Ilić 2006: M. Detelić, M. Ilić, Beli grad: poreklo epske formule i slovenskog toponima, Beograd: Balkanološki institiut SANU.
 • Detelić 2009: M. Detelić, Strah, strava i stravčići. Jedan epski motiv i njegove formule, Beograd: Glas SANU, CDXIII/25, Beograd, 43–69.
 • Detelić 1996: M. Detelić, Urok i nevesta. Poetika epske formule, Beograd: Bal- kanološki institut, Kragujevac: Centar za naučna istraživanja Univerziteta u Kragujevcu.
 • Dunđerski 1901: J. Dunđerski, Iz narodne medicine u Levču, Aleksinac: Karadžić III/6–7, Aleksinac, 125–129.
 • Đorđević 1958: D. M. Đorđević, Život i običaji narodni u Leskovačkoj Moravi, Beograd: SANU.
 • Đorđević 1926: T. R. Đorđević, Šta znači kamen o vratu?, Skoplje: Glasnik skopskog naučnog društva, I/2, Skoplje, 528–530.
 • Đorđević 1990: T. Đorđević, Deca u verovanjima i običajima našega naroda, Beograd: Ideaa, Niš: Prosveta.
 • EH: Muslimanske narodne junačke pjesme, sakupio Esad Hadžiomerspahić, Banja Luka: Ugrenović, 1909.
 • Eliade 1981: M. Eliade, Struktura simbola, Beograd: Treći program, 51/IV, Beograd. Eliade 1983: М. Eliade, Kovači i alkemičari, Zagreb: GZH.
 • Grđić Bjelokosić 1985: L. Grđić Bjelokosić, Iz naroda i o narodu, Beograd: Prosveta. Krnjević 1997: H. Krnjević, Utva zlatokrila. Delotvornost tradicije, Beograd: Filip Višnjić.
 • Honko 1998: L. Honko, Textualising the Siri Epic, Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
 • Iliev’ 1891: A. T. Iliev, B’lgarskite predanija za ispolini, narečeni elini, židove i latini II, Sofija: SbNU, IV, Sofija, 231–256.
 • Iliev’ 1890: A. T. Iliev’, B’lgarskite predanija za ispolini, narečeni elini, židove i latini I, Sofija: SbNU, III, Sofija, 179–205.
 • Jovanović 1900: A. S. Jovanović, Prinosci za istoriju starog srpskog prava II, Beograd: Nova trgovačka štamparija.
 • Jovanović 1997: A. Jovanović, Tragovi tračkih kultova u našim narodnim verova- njima, Beograd: Zbornik filozofskog fakulteta, 19, Beograd, 123–131.
 • Jovanović 1992: B. Jovanović, Srpska knjiga mrtvih. Tanatologike I, Niš: Gradina. Karadžić 1987: V. S. Karadžić, Srpski rječnik (1852) II, R–Š, Beograd: Prosveta.
 • Kasirer 1985: E. Kasirer, Filozofija simboličkih oblika. Drugi deo: mitsko mišljenje, Novi Sad: Dnevnik, Književna zajednica Novog Sada.
 • KH I–II: Narodne pjesme muslimana u Bosni i Hercegovini I–II, sabrao Kosta Hör- mann 1888–1889, Sarajevo: Kušan, 1933.
 • KH III: Narodne pjesme muslimana u Bosni i Hercegovini. Iz rukopisne ostavštine Koste Hörmanna, Sarajevo: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 1966.
 • Kleut 1987: M. Kleut, Ivan Senjanin u srpskohrvatskim usmenim pesmama, Novi Sad: Matica srpska.
 • Kostić 1998: S. Kostić, Kult zmije kod Srba, Užice: Kadinjača.
 • Lilek 1899: E. Lilek, Etnološki pabirci po Bosni i Hercegovini, iz narodnog vjerovanja, Sarajevo: Glasnik Zemaljskog muzeja, XI, Sarajevo, 699–721.
 • Loma 2002: A. Loma, Prakosovo. Slovenski i indoevropski koreni srpske epike, Beograd: Balkanološki institut, Kragujevac: Centar za naučna istraživanja Univerziteta u Kragujevcu.
 • Marjanić 2003: S. Marjanić, Hijerarhizacija života u Kavanjinovu „univerzalnom epu” Povijest vanđelska: prilog kulturnoj botanici i kulturnoj zoologiji, u: Roksandić, N. Štefanec (ur.), Triplex Confinium (1500–1800): ekohistorija,
 • Split: Književni krug Split, Zagreb: Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 159–178.
 • MH I–IX: Hrvatske narodne pjesme, Zagreb: Matica hrvatska, 1890–1940. Milosavljević 1913: S. Milosavljević, Srpski narodni običaji iz sreza Homoljskog,
 • Beograd: SANU.
 • Milošević Đorđević 1971: N. Milošević Đorđević, Zajednička tematsko-sižejna osnova srpskohrvatskih neistorijskih epskih pesama i prozne tradicije, Beograd: Filološki fakultet.
 • Mršević Radović 2008: D. Mršević Radović, Frazeologija i nacionalna kultura, Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije.
 • Nodilo 1981: N. Nodilo, Stara vjera Srba i Hrvata, Split: Logos.
 • Pantić 2002: Narodne pesme u zapisima XV–XVIII veka, antologija, Beograd: Prosveta. Pavković 1997: N. Pavković, Kazna u običajnom pravu Južnih Slovena, XVI–XIX vek, Beograd: Zbornik Filozofskog fakulteta, 19, Beograd.
 • Pavlović 1957: M. Pavlović, Kamen stanac i vezivanje duše, Beograd: Glasnik Etno- grafskog instituta 2/3, Beograd, 611–661.
 • Pešikan Ljuštanović 2002: Lj. Pešikan Ljuštanović, Zmaj Despot Vuk – mit, istorija, pesma, Novi Sad: Matica srpska.
 • Petranović: B. Petranović, Srpske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine. Epske pjesme starijeg vremena II, Biograd: Srpsko učeno društvo, 1867.
 • Samardžija 2007: S. Samardžija, Višnjićev Bajo, Beograd: Književnost i jezik, LIV/3–4, Beograd, 249–260.
 • SANU II–IV: Srpske narodne pjesme iz neobjavljenih rukopisa Vuka Stef. Karadžića, Beograd: SANU, 1974.
 • SbNU: Sbornik za narodni umotvorenija nauka i knižnina, ot. kn. 27. Sbornik za narodni umotvorenija i narodopis, Sofija: MNP (ot kn. XIX izd. B’lgarskoto knižovno družestvo, a ot kn. XXVII – BAN), 1889 –.
 • SM 2001: Slovenska mitologija. Enciklopedijski rečnik, Beograd: Zepter Book World. SM: S. Milutinović Sarajlija, Pjevanija crnogorska i hercegovačka, Nikšić: Unireks, 1990.
 • Stanojević 1933: M. Stanojević, Iz narodnog života na Timoku, verovanja i praznoverice, Beograd: Glasnik Etnografskog muzeja, VIII, Beograd, 59–71.
 • Trojanović 1930: S. Trojanović, Vatra u običajima i životu srpskog naroda, Beograd: SKA.
 • Vlajinac 1968: М. Vlajinac, Rečnik naših starih mera u toku vekova, Beograd: SANU. Vuk I–IV: V. S. Karadžić, Srpske narodne pjesme I–IV, Beograd: Prosveta, 1975–1988. VukPr.: V. S. Karadžić, Srpske narodne pripovijetke, Beograd: Prosveta, 1988.
 • Vuk V: V. S. Karadžić, Srpske narodne pjesme, knjiga peta u kojoj su različne ženske pjesme, Biograd: Državno izdanje, 1898.
 • Vuk VI–IX: V. S. Karadžić, Srpske narodne pjesme VI–IX, Beograd: Državno izdanje, 1899–1902.
 • Zečević 1975: S. Zečević, Kult mrtvih i samrtni običaji u okolini Bora, Beograd: Glasnik Etnografskog muzeja, 38, Beograd, 147–169.
 • Zečević 1967: S. Zečević, Samrtni ritual i neki oblici kulta mrtvnih u stanovništva vlaškog govornog jezika Krajine i Ključa, Beograd: Glasnik Etnografskog muzeja, 30, Beograd, 47–78.