ХЉЕБ КАО (НЕ)ПРИСУТНОСТ У ПОЕЗИЈИ MАТИЈЕ БЕЋКОВИЋА

Наслеђе 50 (2021), стр. 59-66

АУТОР(И): Jелица Р. Стојановић

Е-АДРЕСА: jelicast@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2150.059S

САЖЕТАК:

Циљ нашег рада је да сагледамо и представимо присуство, значење и симболику лексеме хљеб у поезији Матије Бећковића, истовремено посматрајући каква је била симболика хљеба у историји и традицији многобожачких народа, потом хришћанства и православља, те српског насљеђа.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Матија Бећковић, поезија, мотив хљеба, јело, храна, живот, симболика, насљеђе.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Bećković 1990: М. Бећковић, Сабране песме: Метак луталица, Књига прва; Рече ми један чоек, Књига друга; Међа Вука Манитога, Књига трећа, Куку и леле, књига четврта, Кажа, књига пета; Чији си ти мали, Књига шеста; Београд: Српска књижевна задруга – БИГЗ, Универзитетска ријеч.
  • Vukićević 1995: М. Вукићевић, Бећковићева поема Рече ми један чоек (покушај тумачења), Поетика Матије Бећковића, Подгорица, Никшић: „Октоих”, Филозофски факултет у Никшићу.
  • Vuković1995: Н. Вуковић, Вербалне формуле у функцији Бећковићеве пјесничке реторике, Поетика 1990: Поетика Матије Бећковића, Подгорица, Никшић: „ Октоих”, Филозофски факултет у Никшићу.
  • Zorić 1995: П. Зорић, Поетика 1990: Поетика Матије Бећковића, Подгорица Никшић: „Октоих”, Филозофски факултет у Никшић.
  • JAZU 1880–1882: Rječnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb 1880–1882.
  • Skok 1971: P. Skok, Etimologijski rječnih srpskog ili hrvatskog jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb.
  • МS/МH 1967: Речник српскохрватског књижевног језика, Матица српска – Матица хрватска, Нови Сад – Загреб, 1967.
  • Petković 1935: С. Петковић, Речник црквенословенког језика, Сремски Карловци. Старословянский словарь 1994: Старословянский словарь (по рукописям X–XI веков), Славянский институт академии наук Чешской Республики, Институт славяноведения и балканистики Российской академии наук, Москва „Русский язык”.
  • Ubiparipović 2014: С. Д. Убипариповић, Хљеб и вино као евхаристијска жртва. Докторска дисертација, Београд: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, стр. 235).
  • Šćepanović 2015: М. Шћепановић, Вукове српске народне пословице с регистром кључних речи, Београд: Јасен.