METAMORFOZE PROSTORA I VREMENA U PROZI BRUNA ŠULCA I GORANA PETROVIĆA

Nasleđe 50 (2021), str. 47-58

AUTOR(I): Ala L. Tatarenko

E-ADRESA: alla.tatarenko@lnu.edu.ua

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2150.047T

SAŽETAK:

Ovaj  rad  je   posvećen   istraživanju  metamorfoza  vremena i prostora u prozi Bruna Šulca i Gorana Petrovića. Izbor romana Sitničarnica „Kod srećne ruke” diktiran je sličnošću intencija u naslovljavanju ovog dela i prve knjige pripovedaka poljskog klasika (Prodavnice cimetove boje). Dućani koji se tajanstveno pojavljuju i tajanstveno nestaju – to su mesta gde  je sakrivena jedna od ključnih zagonetki poetike dela. Kao još jedno šulcovsko mesto tajne u romanu Petrovića javlja se knjiga kao paralelni svet, a takođe onirički prostori koje je teško odvojiti od prostora realnosti.  Ono  što  nesumnjivo  povezuje ove pisce – to je umeće oslikavanja neobične verzije sveta, začudnost prostora radnje, poroznost granica između sna i jave. U radu proučavamo funkcionisanje šulcovskih mesta tajne (prodavnica, vrt, Knjiga). Proučavajući Šulcova i Petrovićeva mesta tajne, dolazimo do zaključka da je njihova zagonetka čvrsto povezana sa zagonetkom vremena koje teče po posebnim zakonima. Moguću odgonetku tražimo u serijskoj teoriji vremena engleskog filozofa i avijatičara Džona Viljema Dana koja je predstavljena u istraživanju Eksperiment sa vremenom (1927).

KLJUČNE REČI:

vreme, prostor, Bruno Šulc, Goran Petrović, Džon Viljem Dan, Prodavnice cimetove boje, Sitničarnica „Kod srećne ruke”

LITERATURA:

 • Borhes 1952: H. L. Borhes, Vremja i Dž. V. Dann, http://www.bibliomsk.ru/library/ global.phtml?mode=10&dirname=borges&filename=jlb14005.phtml› 28. 6. 2021.
 • Bošković 2003: D. Bošković, Šulc, jedinica za meru raspadanja (autopoetički esej), Čačak: Gradac, 148–149.
 • Dan 1927: Dann Dž. V. Eksperiment so vremenem ‹https://gtmarket.ru/laboratory/ basis/5339/5340› 12. 5. 2021.
 • Epštejn 2019: M. Epštejn, Ljubjaščij stanovitsja teoretikom sebja ‹http://textura.club/ lyubyashchij-stanovitsya-teoretikom-sebya/?fbclid=IwAR3iY7RWWJ5B- 8sMObOmhrxTRq-HLrl6-UfwYbLBgHLdp8BiWqvuVntE9zNs›2.06.2021
 • Kiš 2000: D. Kiš, Eseji: autopoetike, Novi Sad: Svetovi.
 • Petrović 2001: G. Petrović, Sitničarnica „Kod srećne ruke”, Beograd: Narodna knjiga/ Alfa
 • Pijanović 1992: P. Pijanović, Proza Danila Kiša, Priština: Jedinstvo, Gornji Milanovac: Dečje novine, Podgorica: Oktoih.
 • Šulc 1961: B. Šulc, Prodavnice cimetove boje. Sanatorijum pod klepsidrom, ‹https:// www.rastko.rs/rastko-umetnost/knjizevnost/umetnicka/schulz/bschulz-dela.php› 12. 6. 2021.
 • Šulte 2003. J.Šulte, Bašta,pepeo kao komentar na Prodavnice cimetove boje i Sanatorijum pod klepsidrom, Čačak: Gradac, 148–149, Čačak, 141–147.
 • Rudnev: V. Rudnev, Džon Uiljam Dann v kulture XX veka ‹https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5339/5340› 24. 6. 2021.
 • Tatarenko 2020: A. Tatarenko, Život, literatura: „šulcovski gen” u prozi Danila Kiša, u: Književnost, kultura, identitet: međunarodni zbornik radova u čast prof. dr Jovana Delića, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 453–464.
 • Tompson 2021: M.Thompson, Danilo Kiš. Žamor povijesti, Zagreb: Fraktura.