РОМАНТИЧАРСКЕ ПРИПОВИЈЕТКЕ JАКОВА ИГЊАТОВИЋА

Наслеђе 50 (2021), стр. 13-25

АУТОР(И): Душан M. Иванић

Е-АДРЕСА: dusan.div@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2150.013I

САЖЕТАК:

У раду се описују, условно одређене тако, романтичарско-историјске приповијетке Ј. Игњатовића („Манзор и Џемила”, „Крв за род”, „Један слепац”, „Краљевска снаха”): романтичарско је сведено на идоле родољубља, љубави и патријархалне чедности, а историјско на вријеме радње (турска освајања и средњи вијек). Игњатовић идеје из својих огледа (Поглед на српско књижество, Србин и његова поезија) преноси у конструкцију фабуле, описе јунака и коментаре, слиједећи дијелом видаковићевску традицију градње заплета, а романтичарску емотивност и идеје које ће Уједињена омладина српска уградити у свој програм (ослобођење и уједињење српског народа). Стилски и тематски су грађене повезивањем романтичарског, историјског (вријеме значајних догађаја) и „реалистичког” комплекса (сцене у манастирима с калуђерима). Патос љубави и родољубља обиљежава главне јунаке,    а споредне (негативне) ниске страсти и издаја. Трајност љубави, савлађивање великих раздаљина,  прелаз  из  једног  идентитета у други, неочекивани сусрети, отмице, хајдучке освете над доушницима и издајицама. Објављујући их у листовима, Игњатовић је динамичном фабулом, неочекиваним преокретима, слободарском реториком стварао и одржавао читалачку публику.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Игњатовић, романтичарске приповијеке, љубав, родољубље, романескност, хајдуци, калуђери

ЛИТЕРАТУРА:

  • Ignjatović 1988: Ј. Игњатовић, Романтичарско-историјске приповетке, приредио Б. Новаковић, Нови Сад–Приштина. Одабрана дела Јакова Игњатовића у редакцији Живојина Бошкова, књ. VII.
  • Ignjatović 1860: Ј. Игњатовић, Maнзир и Џемила // Даница, бр. 24–32. Ignjatović 1862: Ј. Игњатовић, Крв за род // Јавор, бр. 2–13, 15–22.
  • Ignjatović 1862: Ј. Игњатовић, Један слепац // Путник, календар Звездар, 1865, стр. 3–15.
  • Ignjatović 1885: Ј. Игњатовић Краљевска снаха // Бршљан, бр. 1–12. Boškov 1988: Ж. Бошков, Јаков Игњатовић, Нови Сад: Матица српска.
  • Novaković 1989: Б. Новаковић, Историјска проза // Одабрана дела Ј. Игњатовића у редакцији Ж. Бошкова, књ. VII, стр. 7–23.
  • Skerlić 1905: Ј. Скерлић, Јаков Игњатовић, Београд